Hensynsløs hån mod
de danske vælgere

EU krænker dansk folkeafstemning om Amsterdam-traktaten
Om tidligst fire år skal måske 10 østlande plus det krigs-delte Cypern optages i EU. Danske og fremmede politikere har uhyre travlt med at fortælle danskerne, at optagelsen af de nye lande afgøres af de danske vælgere 28 maj ved folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten.

Men selvom der er fire år til, så indleder man i dag i Brüssel forhandlingerne med de 11 nye lande. Man kan ikke engang vente knap to måneder på den danske folkeafstemning, selvom der er fire år til. Det er en hensynsløs hån mod de danske vælgere

Hensigten er at lægge pres på de danske vælgere. Tænk, hvor pinligt hvis man efter 28. maj skal sige til de 11 lande, at det hele ikke bliver til noget. Udenrigsminister Niels Helveg Petersen, der næsten ikke har tid til at mødes med en fremtrædende kinesisk systemkritiker, har masser af tid til at undergrave den danske folkeafstemning nede i Brüssel. Han siger, at et dansk nej kan standse eller forsinke medlemsudvidelsen.

Men det hele er er valggas, aprilsnar i fordummende hensigt. Det er lige som den med huslejestigningerne, som skal hindres før valget, og som kommer lige bagefter.

Samtlige de 11 lande kan optages i EU den dag i dag eller om fire år. Og man kunne optage 11 andre, hvis man lystede. Amsterdam-traktaten har ikke noget som helst med det at gøre. Der står tydeligt i EUs gældende traktat, at alle europæiske lande kan optages. Så det hele er bare valg-teater for at skræmme danske vælgere til at sige ja. Har vi måske nogen sinde stemt om, hvorvidt Østrig eller Finland skulle være med i EU. Nej, det gjorde man bare. Det kan man også med de 11 nye lande.

Vælgerne bør tænke sig om, før de falder for diæt-demokratiet i EU og alle disse tilrettelagte topmøder, der hver gang når bunden med hensyn til skamløshed. Billederne af samdrægtigheden mellem ministrene skal lokke os til et ja, der intet har med nye medlemslande at gøre, men alene har til hensigt at gøre unionen til mer union.

Hvor skamfuldt er det ikke, at landets udenrigsminister stiller op til alle disse EU-familiebilleder i Christian den Niende stil for at påstå egen magtfuldkommenhed. Og så stikker han halen mellem benene, når Kinas mest fremtrædende systemkritiker kommer til Danmark, har møde med Helveg og siger det, som Helveg sagde i fjor. Men når pressen ønsker et billede af de to, så løber den danske udenrigsminister. Han vil ikke ses med den, der kæmper for menneskerettigheder. Nej, han skal skynde sig til EU. Med folk i laksko og nålestribet føler han sig hjemme.

Det var i aften meget glædeligt, at den elektroniske presse fastholdt det kinesiske besøg. I Danmarks Radios TV-avisen var gæsten omtalt som en vigtigere nyhed end propaganda-mødet i Brüssel. Selvom billederne i høj grad afgør, hvad fjernsyns-nyhederne omtaler, så kunne Helveg Petersen ikke ved at nægte dagens fælles-billede med kineseren hindre eller mindske omtalen. Det var rigtigt set af redaktionen.

© Poul Erik Søe 30. marts 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside