Kineseren modtaget
som var han færing

Man kan ikke tale med een stemme ret længe ad gangen
Da Uffe Ellemann Jensen var udenrigsminister, mente vor nuværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen, at man kan måle et lands selvstændighed på, om det har en selvstændig udenrigspolitik.Det fik dengang Niels Helveg Petersen til ivrigt at gå imod udvidelsen af EU med det indre marked. Europa skulle ikke tale med een stemme, mente han dengang.

Nu er han minister og blevet ikke så lidt mer kinesisk oven i hovedet. Han har lært sig at tale med een stemme. Men han kan endnu ikke gøre det ret længe ad gangen.

Derfor fik den kinesiske systemkritiker Wei Jingsheng en upassende modtagelse af udenrigsministeren i dag, og ministeren gav sig ikke tid til at en egentlig samtale med ham. Wei Jingsheng blev behandlet, som om han var en statsministerens færinger. Eller som Nyrup behandlede Salmon Rushdie. Kulden synes at brede sig fra statsministerens kontor til den øvrige tjenerstab.

Det er ærgerligt, fordi Helveg Petersen og dansk udenrigspolitik efter mit skøn stod med en udmærket sag. Skiftet fra sidste års indsigelse mod Kina for landets omgang med menneskerettighederne til samtale i år er velgrundet i Kinas tilsyneladende vilje til at imødekomme indsigelserne. Wei Jingsheng kan have ret i, at der endnu kun er tale om en hensigt hos den kinesiske ledelse, men selvsagt må der være tid til at se efter, om hensigten virkeliggøres. Og den tid skal ikke gøres til spildtid.

Det gale er derfor mest, at udenrigsministeren tabte ansigt ved at tale hen over dagens gæst. Det, den kinesiske systemkritiker havde på hjertet, blev af udenrigsministeren i radio og fjernsyn kaldt "den slags ting", og min salighed om han nedladende ikke kaldte sin gæst "veltalende". Åbenbart ikke så veltalende, at ministeren gad høre længe på det. Det skal godskrives udenrigsministeren, at hans egen morgenduelighed måske ikke har været på højden, og at vi lige er skiftet til sommertid, men så meget mere grund havde der jo været til at give Wei Jingsheng et mødetidspunkt, hvor også udenrigsministeren var veltalende.

Det indtryk, der efterlades hos den kinesiske gæst, Kinas ledelse og hos danskerne, er, at Niels Helveg Petersen har ladet sig kue af EU, så Danmarks Kina-politik ikke bare er drejet, men har mistet sin selvstændighed. Når Helveg Petersen skal give svar på det danske skifte, er det da også mest enigheden om Kina-spørgsmål i EU, han henviser til.

Om få år er Wei Jingsheng del af Kinas politiske ledelse. Så skal en anden dansk udenrigsminister bukke og skrabe for at rette op på den knappe modtagelse, der i dag blev systemkritikeren til del. Eller måske har EU til den tid overtaget hele Helvegs butik.

Derimod var det rimeligt nok, at udenrigsminister Niels Helveg Petersen ikke på stående fod sagde ja til, at Kina får dansk udviklingshjælp påny. Vi sagde stop for fem år siden. Det blev vedtaget i folketinget og kan ikke flyttes i en morgen-stemning, også fordi udenrigsministeren ikke kan ane, hvor flertallet i folketinget ligger. Når emnet kom op, skyldtes det direktøren for Det danske center for menneskerettigheder, Morten Kjærum. Han finder tiden inde til dansk udviklingshjælp til Kina. Men det er indlysende, at både regering og folketing skal finde sine egne ben først - men mere og mere ser det ud til, at regeringens ben slet ikke er egne ben, men lånte EU-krykker.

© Poul Erik Søe 30. marts 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside