Valgaftenen 20,15
Slingrefisen Jesus
Kristeligt Folkeparti spiser afgudsofferkød ved valget
Kristeligt Folkeparti er på valgaftenen klokken 20,15 efter de målinger, TV2 har lavet på valgstederne, lige på vippen - 0,1 procent over spærregrænsen. Det viser sig ofte i de første valgtal og prognoser.

Kristeligt Folkeparti blev skabt, da den konservative justitsminister, dommer i Herning Knud Thestrup gennemførte frihed til billed-pornografien. Desuden spillede abort-spørgsmålet en stor rolle. Man lagde kristeligt ud. Men falskheden kom hurtigt for dagen

Ved et møde, inden partiet var kommet på tinge, gik partiet frem i Berlingske Tidendes Gallup-tal. Der var på landsmødet klap til Kristeligt Folkepartis daværende formand, Jens Møller. Men han sagde fra talerstolen, at takken måtte gå højere op.

Det var derfor svært at sige, hvor takken skulle gå hen, da partiet sidste gang røg ud af folketinget, efter at have været deltager i en socialdemokratisk regering.

Derefter har det hurtigt vist sig, at kristendommen i Kristeligt Folkepartis udgave gjorde Jesus til en slingrefis. Kristeligt Folkeparti har ikke denne gang prøvet at være et midterparti, hævet over blokkene. Nej, Jesus er blevet bannerfører for en borgerlig statsminister - en slingrefis i partiets udgave. Går det ikke den ene vej, så tager vi bare den anden. Vi æder i os, hvad vi mener.

De første ord, der må siges til Kristeligt Folkeparti på valgaftenen, er hentet hos Paulus i hans brev til galaterne. Det er en advarsel mod alle slingrefise.

Peter - Kefas - bliver overrasket, da der kommer jøder hjemmefra på besøg. Han sidder og æder afgudsofferkød. Han bliver overrasket, ligesom når man møder naboen på baren på Mallorca. Og holder op med  at spise det gode kød.

Kristeligt Folkeparti har ædt afgudsofferkød ved dette valg. Man må ønske dem velbekomme. Her er Paulus:

Galater-brevet, 2. kapitel
Men da Kefas kom til Antiokia, trådte jeg op imod ham for hans åbne Øjne, thi domfældt var han. Thi førend der kom nogle fra Jakob, spiste han sammen med Hedningerne; men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig fra dem af Frygt for dem af Omskærelsen.
Og med ham hyklede også de øvrige Jøder, så at endog Barnabas blev dragen med af deres Hykleri. Men da jeg så, at de ikke vandrede rettelig efter Evangeliets Sandhed, sagde jeg til Kefas i alles Påhør: Når du, som er en Jøde, lever på hedensk og ikke på jødisk Vis, hvor kan du da tvinge Hedningerne til at opføre sig som Jøder?
Vi ere af Natur Jøder og ikke Syndere af hedensk Byrd; men da vi vide, at et Menneske ikke bliver retfærdiggjort af Lovens Gerninger, men kun ved Tro på Jesus Kristus, så have også vi troet på Kristus Jesus, for at vi måtte blive retfærdiggjorte al Tro på Kristus og ikke af Lovens Gerninger; thi af Lovens Gerninger skal intet Kød blive retfærdiggjort.
Men når vi, idet vi søgte at blive retfærdiggjorte i Kristus, også selv fandtes at være Syndere, så er jo Kristus en Tjener for Synd? Det være langtfra! når jeg nemlig igen bygger det op, som jeg nedbrød, da viser jeg mig selv som Overtræder.

© Poul Erik Søe 11. marts 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside