Valgaftenen 21,15
De politiske slaver
De gamle partier misbruger grundloven til at lade nye partier trælle
Det nye parti Demokratisk Fornyelse klarer sig ikke godt ved valget. Det har mange grunde. Først og fremmest er partiet et sammenrend af modstandere mod EU, og det er lykkedes medie-ejerne i de store partier at holde EU-spørgsmålet næsten ude.

Men den vigtigste grund til, at Demokratisk Fornyelse som andre nydannelser ikke klarer sig, er valgloven. De gamle partier har mod alle grundlovens hensigter valgt at gøre alle, der vil lave nye partier, til slaver.

Al tid går for nye partier med at samle underskrifter. Omkring 65.000 underskrifter har skullet samles, før Demokratisk Fornyelse kunne stille op. Enhver kan forestille sig, hvordan kræfterne går med det.

Imens kan de gamle partiejere nøjes med at udtale sig, samtale og sende pressemeddelelser ud. Det er rent slaveri, de andre er ude i og i strid med grundlovens mening.

Grundloven kender ikke til partier. Et parti er og bliver ikke andet end en forening helt på lige med en skakklub. Der er i grundloven ikke særrettighed til nogen forening. Men de gamle partier har gjort sig selv til hellige templer i folkestyret.

Det siger sig selv, at partier, der allerede er valgt, ikke kan sætte nogen regler, som holder nye partier ude. Når et valg er udskrevet, bortfalder alle lovforslag. Og alle folketingsmedlemmer begynder forfra.

Men de begynder ikke forfra på lige vilkår. Nogen skal samle tusindvis af underskrifter. De nye partier nægtes penge. Hvorimod de gamle partier har sat sig på statstilskud til sig selv. De gamle partier er på bistanden, som de har bevilget sig selv. Det er udemokratisk i enhver forstand.

Partistøtten er firedoblet ved en aftale mellem socialdemokrater og konservative. De penge har de gamle partier sat sig på. De partier, som i forvejen har den nemmeste adgang til alle medier.

Det må laves om for folkestyrets skyld. Skal der endelig gives statsstøtte, hvad der er en uskik, så skal der gives til hver kandidat til folketinget, ikke til et parti. Så vil da i hvert fald de opstillede være stillet lige.

Den nuværende fremgangsmåde er en forbrydelse mod folkestyret. Det er magtens vrangansigt.

© Poul Erik Søe 11. marts 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside