Valgaften 22,15:
Åndløse radikale ramt på
pengepung og frisind

Demokratisk Fornyelse har sejret uden at vinde ved at fælde de radikales EU-dyrkelse
Det radikale venstre er gået til valg på, at det går godt. Økonomien passer til EU. Marianne Jelved har hentet sit fortjente nederlag på at føre politik imod folket.

Marianne Jelved har både under Schlüter og Nyrup Rasmussen haft magt til at føre en økonomisk politik, der ikke tog hensyn til landets borgere, men som holdt hundredtusinder i lidelser for at tilpasse dansk økonomi til den møntunion, som Danmark har taget forbehold over for.

Forbeholdet er taget af politikerne selv. Folket er aldrig blevet spurgt. Heller ikke, når det gælder Marianne Jelveds stræben efter at tilpasse Danmark til det, som vi er imod.

Det blev pengepung alt sammen for det radikale Venstre. Det har partiet tabt på. Ved et lignende nederlag trådte Niels Helveg Petersen tilbage som partileder. Det må Marianne Jelved også gøre nu. Åndløsheden har været i højsædet, pengepungen ved magten. Nederlaget er åbenbart.

Det er glædeligt at se, at de radikale vælgere helt anderledes end partiet har værnet de egentlige værdier i partiets historie. Frisindet har sejret ved at give kulturminister Ebbe Lundgaard fremgang i Skive-kredsen, en mand af ånd og mod.

Og frisindet har sejret i Nordsjælland, hvor det er gået værst for de radikale. Her er tvangsmidlernes mand, undervisningsminister Ole Vig Jensen, manden bag bruddet på grundloven ved at lave særlov mod frie skoler, gået ud af valget med den begmand, der er så fortjent.

Som det ser ud lige nu på valgaftenen, så er Demokratisk Fornyelse, skønt partiet ikke kommer ind, sejrherre alligevel. Det er Demokratisk Fornyelse, der i høj grad har taget Det radikale Venstres stemmer. De radikale bliver dømt på deres EU-politik, så det lille parti Demokratisk Fornyelse har haft sin meget store indflydelse på valgresultatet. Det kan i længden være mere værdifuldt end at komme i folketinget med få mandater.

© Poul Erik Søe 11. marts 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside