Valgaftenen 23,00:
Færøsk socialdemokrat
støtter næppe Nyrup

Det er et meget spinkelt grundlag, der er for regerings-dannelsen i dette øjeblik. Afgørelsen ligger på Færøerne, som statsminister Nyrup Rasmussen har behandlet under al anstændighed.

Socialdemokraterne på Færøerne ser ud til at få et mandat. Det er en hyldest til den socialdemokratiske lagmand, som Nyrup snød mere end nogen anden.

Hidtil har der været sendt to borgerlige ned fra Færøerne, en fra Folkeflokken, som er er et selvstyreparti, og en fra Sambandsflokken, der vil samhørighed med Danmark.

Der er kun 0,6 procent mellem Socialdemokraterne og Sambandsflokken på Færøerne, så intet er afgjort nu, hvor halvdelen af stemmerne er talt op. Tallene fra Suderø mangler, hvor der traditionelt er mange stemmer for partier, der vil samhørighed med Danmark. "Lille Danmark" kalder man Suderø på Færøerne. Men deres samhørigsheds-følelse kan med al mulig grund være krænket af statsministerens uhyrlige optræden.

Det kan nu alvorligt skade Uffe Ellemann Jensen, at han pludselig svingede i valgkampen og udtalte, at han var gået for vidt i Færø-sagen. Tilliden kan være røget blandt de færinger, der ser ud til at være afgørende for det danske valg. Netop Sambandspartiet, der i Folketinget samarbejder med Venstre, er ude i vanskeligheder i forhold til socialdemokraterne og Løsrivelsespartiet.

Den næste gyser kan være, at den socialdemokrat, der måske vælges, slet ikke vil støtte Nyrup på grund af sagen om Den danske Bank. En socialdemokratisk færing kan bane vej for Svend Auken eller helt holde sig udenfor. Lysten til at fælde Nyrup kan med al god grund være meget stor på Færøerne, og især blandt socialdemokraterne.

Endelig skal det nævnes, at Løsrivelsespartiet på Færøerne har fået et godt valg og ikke er langt fra at sende en mand af sted til folketinget i stedet for socialdemokraterne eller Sambandsflokken. I  så fald står alt åbent. Og afgørelsen kan ske på Grønland, hvor et borgerligt mandat er truet af splittelse.

© Poul Erik Søe 11. marts 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside