Valgaftenen 1,30
Jensen er ikke valgt
Undervisningsministeren synes fældet på sit grundlovsbrud
Som varslet i Enmandsavisen tidligere på valgaftenen ser det ud til, at undervisningsminister Ole Vig Jensen ikke er genvalgt. Det er hele valget værd.

Ikke fordi han ikke er et ordentligt menneske, men fordi han i Christiansborgs maskineri helt faldt for populære stemninger og endte som grundlovsbryder med sin særlov mod Tvind-skolerne.

Sjældent har en politiker i den grad svigtet hele sit partis åndelige grundlag, der for Det radikale Venstre er det grundtvigske frisind.

Hans egne vælgere ser nu ud til at have fældet den dom, der måtte fældes. Ligesom han selv uden noget lovgrundlag har fældet dom over sine politiske modstandere ved at hindre dem i at drive skole.

Ole Vig Jensen påstod, at 31 Tvind-skoler havde svindlet. Rigsrevisionen fandt ud af, at det var ministeren, der havde regnet galt. 26 millioner skulle der være snydt for. Det viste sig stik modsat, at nogle af Tvind-skolerne skulle have penge tilbage. Og det viste sig, at politiet ikke kunne finde noget grundlag for at rejse kriminel sigtelse.

Men selv da det var en kendsgerning, holdt Ole Vig Jensen fast. Hans livs mest kluntede ord kom, da han sagde, at hvis det, Tvind-skolerne havde gjort, ikke havde været tilladt, så havde det været ulovligt. Dermed kom han virkelig tæt på sandheden. På den måde kan man ganske vist gøre alle til forbrydere. Venstres retspolitiske ordfører var en af de få, der havde mod til at gå imod Ole Vig Jensens dybe krænkelse af folkestyre og frisind. Hendes bog "Så gik der politik i det" er en fremragende skildring af ministerens misforhold til demokrati og en lige retstilstand i samfundet. Læs den og forstå, hvor klogt vælgerne har tænkt ved at feje ham ud.

Det er en retfærdig dom, som vælgerne synes at have fældet over Ole Vig Jensen. Folkestyret er sundere, end de fleste påstår. Og sundheden skyldes vælgerne.

© Poul Erik Søe 12. marts 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside