Nu også med analyser
Enmandsavisen bringer for første gang en analyse, der viser, at Danmark vil tjene tykt på at stå uden for EUs møntunion
Enmandsavisen har til nu valgt aldrig at bringe analyser, men kun meninger og holdninger. Men redaktionen indser nu omsider, at en analyse i virkeligheden kun er en nutidig måde at  tilkendegive meninger og holdninger på.

Ministre og organisationer har altid en analyse klar, der viser, at netop deres holdning og mening er den rette. Enmandsavisen vil ikke stå tilbage og bringer derfor her den første analyse, der klart viser, at alle Enmandsavisens tilkendegivne standpunkter hidtil har deres klare grund i en effektiv og tilbundsgående analyse.

Redaktionen viger ikke tilbage for at kalde dens undersøgelse af Danmarks forhold til EUs møntunion ikke bare for en analyse, men ligefrem for et notat, der helt kan sidestilles med de notater, som for eksempel økonomiminister Marianne Jelved så flittigt gør brug af for at undergrave hendes eget, regeringens og folketingets forbehold over for EUs møntunion.

Desværre eller - for læseren - heldigvis fremkommer Enmandsavisens analyse af EUs møntunion netop, som økonomiministeriet og minister Jelved har udspredt en lignende analyse. Det er altså umiddelbart muligt at sammenligne de to analyser, der selvsagt hver for sig er så dybdeborende, som det kræves af en analyse. Læseren bør vide, at det kan tage flere halve timer at lave analyser.

Et sammendrag af Enmandsavisens analyse viser, at Danmark i år 2005 vil have 16.000 færre arbejdsløse, end hvis vi var med i EUs møntunion og dermed den fælles mønt euroen. Tallet fremstår ved at fremskrive den fordel, som Danmark i øjeblikket har frem for de øvrige EU-lande med hensyn til beskæftigelse, da Danmark med sit forbehold over for møntunionen ligger langt under EUs gennemsnitlige arbejdsløshed, der er nær 10 procent.

For den, der ønsker nøjagtige tal på bordet, kan vi oplyse, at analysen rent faktisk viser, at det drejer sig om 16.112 færre arbejdsløse, hverken færre eller flere, hvis vi fortsat ikke tilslutter os euroen. Kun hvis obligationsrenten afviger fra det mønster, der er forudsat i analysen, vil antallet af færre arbejdsløse uden for euroen stige til 16.234.

Analysen, som man også gerne må kalde et notat, hvis man vil jævnføre med økonomiminister Jelveds undersøgelse, viser desuden, at produktionen (bruttonationalproduktet) bliver 2,4 procent højere, hvis vi overholder politikernes løfter til det danske folk om at stå uden for møntunionen.

I tallet er dog forudset, at den EU-ivrige virksomhed Lego i Billund lykkes med at genskabe arbejdsglæden, hvilket firmaet netop i dag har erklæret som mål. Hvis arbejdsglæden i Lego fortsat udebliver, vil stigningen i bruttonationalproduktet kun - ifølge Enmandsavisens analyse - blive 2,37 procent højere, end hvis vi tilslutter os møntunionen.

Da Irland, som er mere EU-ivrigt end Lego, og som indfører euroen, allerede forud har klaget over, at Irland som stat ikke kan føre selvstændig rente-politik, forudses i Enmandsavisens analyse en væsentlig vinding på dansk rentepolitik, især på globaliseringens sunde og udbredte valuta-handel, og analysens bundtal viser derfor et plus for den offentlige økonomi, der vil ende med 13,6 milliarder kroner i overskud. Det helt nøjagtige tal er 13.614.289.647,16 kroner.

Analysen tager dog forbehold over for eventuelle regerings-skift. Skulle økonomiminister Marianne Jelved blive udskiftet med en mere ordholdende minister, kan det offentlige overskud ventes at vokse med yderligere omkring 1,12 milliard kroner.

Enmandsavisen går i sin offentliggørelse af analysen videre end økonomiminister Marianne Jelved. Enmandsavisens analyse-teknik skal ikke være ukendt for læseren. Der er brugt den fremgangsmåde som også blev brugt i den analyse, der for få år siden viste, at der i fremtiden ville være for mange folkeskolelærere, hvorfor politikerne vedtog at lukke seks seminarier. Siden har der manglet folkeskolelærere. Så vidt vides bruger Enmandsavisen altså samme analyse-teknik som ministerierne.

© Poul Erik Søe 14. november 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside