Vers til valget
Den trænger ud til hvert sted
den hårde strid herhjemme,
og den, som ej vil være med,
får svært ved sig at gemme;
men vi vil gerne ta’ vor tørn,
så snart vi tør os melde,
og får vor plads blandt tidens børn
og ikke blandt dens trælle.

Vi søger ej at finde svar
til hundene, som glamme;
men finde først, hvad kraft vi har
for ej at stå til skamme;
det gælder om, vi hjælpes til
at se med egne øjne
og ret forstå, hvad tiden vil,
men ikke tro dens løgne.

C. Hostrup september 1892

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside