Dødevareministeren
Når døden er konkurrence-forvridende
Dødevareminister Henrik Dam Kristensen har en herlig skik. Han siger altid "Som princip" i indledningen af hver sætning.

Meningen er, at egentlig burde han gøre noget, men det lader sig ikke gøre af hensyn til EU, konkurrencen og Landbrugsrådet.

I aftes kunne man høre ham sige, at som princip mente han ikke, man burde bruge antibiotika for at øge et slagtedyrs vækst. Den slags er dårligt landmandsskab, sagde han. Som princip.

Hvis der her i landet i en milliontedel fortyndelse i et stykke plast-legetøj findes et middel, som mistænkes for at være kræft-fremkaldende, så bliver legetøjet samme dag taget ned fra samtlige hylder.

Når en kvinde dør af en sygdom, der skyldes produktions-formen for kød-svin, og som i 21 andre tilfælde har påført andre mennesker samme sygdom, så nøjes de ansvarlige med dødevareministerens tankegang: Som princip er det ikke så godt.

Dødevareministeren skulle selvsagt straks have sagt: Alle varer ned fra hylderne!

Måske ville det som princip være en hysterisk måde at tage dødsfaldet og de 21 andre tilfælde alvorligt på. Men det ville være sådan, man ellers ville gøre. Hvis det så viste sig, at det hele alligevel var ufarligt, så kunne man tage fat på salget igen.

Men når det gælder landbruget, så er selv døden konkurrence-forvridende. Vi må desværre som princip lade folk dø indtil videre, for vi må først have aftalt nogle nye regler med EU.

Vi så da også i aftes på en af nyheds-kanalerne en ung landmand med blikket stift rettet fremad mod fortiden, mens han udtalte de utrolige ord om, at han skam gerne ville være med til at standse brugen af antibiotika, hvis bare det i det mindste skete samtidig på EU-plan.

Der dør mennesker omkring os, men vi kan ikke gribe ind, fordi svinepriserne vil falde endnu mere. Det er det, der er meningen.

Vi så en anden af landbrugets såkaldte ledende mænd sige, at Danmark har den gule førertrøje på. Han mente, at vi allerede brugte mindre antibiotika end de andre.

Jeg ville stillet over for døden have valgt andre ord end netop den gule førertrøje,fordi jeg fra Grundtvig ved, at den gule farve er påskeliljens farve og ligvoksets farve. Som princip i hvert fald.

I dag vrimler det så med telegrammer om, at man lige så godt kan bruge yoghurt som vækstfremmere, men at EU også hindrer os i det skifte.

Hvis ingen i den politiske ledelse eller i de landbrugsfaglige foreninger forstår alvoren, så lad os i dag indlede den kamp, der i England blev vundet ved en enkelt kvindes død i en fransk biltunnel.

Vi står med eet lig. Lad os sende blomster til hendes grav. Lad os blive ved med det, indtil blomster-bjerget hæver sig truende over enhver, der indleder sætninger med ordene: Som princip...

© Poul Erik Søe 9. september 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside