Mosaisk Troessamfund støtter
indsamling til palæstinensere

Værdigheden vendt tilbage til Mosaisk Troessamfund i spørgsmålet om unges Operation Dagsværk for nødlidende palæstinensere

Ikke overraskende blev det den tidligere overrabbiner og menneskeligt kloge Bent Melchior, der mer end nogen anden fik Mosaisk Troessamfund væk fra et helt uholdbart forhold til unge gymnasie-elevers indsamling til nødlidende palæstinensere.

De unge i Operation dagsværk indsamler hvert år til nye grupper rundt om i verden, i år med selvfølgelighed efter optrapningen i Mellemøsten til palæstinensiske unge, som danskerne vil hjælpe med muligheder for undervisning.

Men pludselig så man Mosaisk Troessamfund i en indsigelse mod Operation Dagsværk optræde som en politisk bevægelse, helt ensidigt på Israels side. Gymnasier på Frederiksberg og Helsingør, der efter sædvanen sjældent lader politiske handlinger gå gennem hovedet først, skyndte sig at sige nej til årets indsamling i Operation Dagsværk.

Mosaisk Troessamfund kom på grund af de enøjede holdninger hurtigt i selskab med Brian Mikkelsen fra Det konservative Folkeparti og Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, der begge krævede, at statens støtte til årets Operation Dagsværk skulle trækkes tilbage. Ifølge dagbladet Information (24.9.1998) kom kravet om at slette statsstøtten netop efter kritikken af Operation dagsværk fra Det Mosaiske troessamfund og Dansk-Israelsk Selskab.

I mellemtiden har der nu fundet det sted, som Enmandsavisen opfordrede til - nemlig en drøftelse af emnet og indholdet. Enmandsavisen skrev 12. september 1998:"Det vil om enhver politisk ytring om andre folkeslag kunne siges, at man aldrig ved tilstrækkeligt. På den måde standser muligheden for demokratisk drøftelse. Dansk tankegang ville være, at måske ved de unge i "Operation dagsværk" ikke nok her ved indledningen til årets indsats, men at de netop vil lære af den drøftelse, som årets hjælpe-emne sætter i gang. De unge skal altså ikke standses i deres indsats og drøftelse, men takkes, fordi de tager emnet alvorligt. Israels ambassade og Mosaisk Troessamfund burde i stedet for at slå stor-alarm tilbyde drøftelse og oplysning."

Det fremgår af Dagbladet Information i dag (24.9.98), at Folkekirkens Nødhjælp har været vært ved en sådan formidling.

Dagbladet Information skriver ved redaktør Jesper Knudsen, at "tidligere overrabbiner Bent Melchior siger nu, at en række borgerlige partiers krav om stop for statsmidler til Operation Dagsværk er ubegribeligt og undsiger dermed bl.a. sin bror, Arne Melchior, som i sidste uge overfor Information støttede et konservativt krav om at bremse støtten."

Information gengiver tidligere overrabbiner Bent Melchiors ord sådan: "Min mening er: Sådan noget forpulet vrøvl, at de skal have inddraget statsstøtten med baggrund i den slags argumenter. Det har aldrig været noget problem for mig. Vi skal også passe på, hvem vi går hen og bliver sengekammerater med... Har min bror udtalt sig i denne sag?"

Pernille Rosenkrantz-Theil er kampagneleder for Operation Dagsværk og har ifølge Information udtalt på formidlings-mødet, at faktuelle fejl i oplysningen om årets kampagne vil blive rettet, ligesom hun beklager billedvalget.

Dagbladet Information slutter: "Onsdag aften udtalte Det Mosaiske Troessamfund, at de på baggrund af Pernille Rosenkrantz-Theils udtalelser nu bakker kampagnen op og ønsker Dagsværk en vellykket indsamling".

Det tjener Bent Melchior til ære, at han har gengivet Mosaisk Troessamfund et værdigt standpunkt. Lad så bare den centrum-demokratiske Arne-bror pifte rundt med skiftende holdninger for at få stemmer alle vegne fra. Det var jo også ham, der skrev et personligt brev og roste den kunstner, der fandt på laser-lyset langs den jyske vestkyst på 50 årsdagen for Danmarks befrielse. Arne Melchior kaldte det for kunst i verdensklasse. Da der siden kom politisk modstand mod laser-lyset, så sang han med i det nye sangkor. Arne Melchior ved man, hvor man har - hvor det stemmemæssigt bedst kan betale sig. Men priset være broder Bent, der frisindet med sit klare ja eller nej altid har været en værdifuld menneskelig udfordrer til enhver i det danske samfund også uden for hans eget troessamfund.

© Poul Erik Søe 24. september 1998
Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Læs også Enmandsavisens første artikel om emnet 12. september 1998:
Israels lebensraum
og dansk ytringsfrihed

Enmandsavisens forside