Pengeafpresning hen
over den åbne grav

Lov-stop mod antibiotika i stedet for forhandling med dem, der som ligrøvere vil gøre landmænd til dødens købmænd
Uanstændigt pengegriske har nogle af landbrugets foreninger indledt pengeafpresning mod samfundet og dødevareministeren hen over den åbne grav.

Skjult af seruminstituttet i to måneder er sket et dødsfald, der skyldes brugen af antibiotika i svin. Der er 21 andre kendte tilfælde af sygdom med samme baggrund og med samme slagteri som udspring.

Dagen efter afsløringen af det længe skjulte dødsfald, står så foreningsledere hos svineproducenter frem og tilbyder stop af antibiotika-holdige vækstfremmere - inden jul!

Der er ikke tale om stop fra dag til dag. Dødens købmandsskab er vigtigere end landmandsskabet. Man skal da lige have brugt beholdningerne op, om det slår flere ihjel eller ej.

Der er heller ikke tale om et frivilligt stop, nej, i virkeligheden er det kun et tilbud om forhandling. Man vil have penge af samfundet for at holde op. Det er rent ligrøveri. Man fremstiller fødevarer, der kan i værste fald kan medføre døden, og for at holde op med det, så vil man have erstatning af kunderne.

Andre svineproducenter, og de er de fleste,  vil ikke engang holde op til jul. 900 producenter vil holde til jul. 16.000 vil ikke.

Men det er en sag, som svineproducenterne ikke skal afgøre. Det skal ordnes ved lov straks. Ministeren kan underhånden sikre sig flertal i folketinget for et indgreb og så fra i dag påbyde stop for brugen af vækst-fremmere og skarp kontrol med brugen af den øvrige antibiotika i landbruget.

Sandheden er jo, at det dødens landmandsskab og købmandsskab, som drives med dødevareministeriets velsignelse, udelukkende kan finde sted, fordi EU hellere ser døde forbrugere end hindringer for fri vareudveksling af dødbringende fødevarer.

Lighuset hedder EU. Det ser man bedst ved at sammenligne med Sverige. Da Sverige stod uden for EU, forbød landet allerede i 1986 at bruge antibiotika i foder.

Det var ikke en aftale. Det var et forbud.

Og det lod sig gøre, fordi Sverige ikke var medlem af EU.

I 1995 kom Sverige med i EU. Allernådigst fik Sverige en overgangs-ordning, så man i fire år med EUs velsignelse stadig kunne have svensk forbud mod antibiotika i dyrefoder.

Om fire måneder udløber EUs aftale med Sverige. Så gælder EUs almindelige regler for dødens landmandskab også i Sverige.

Men det særegne er, at Sverige siger nej til EU. Sverige står fast på sit forbud mod antibiotika i dyrefoder.

Men Danmarks ynkelige regering med døden i hælene lader sin dødevareminister udtale - om svineproducenternes udspil om forhandling om et stop til jul - at det er flot.

Jamen, det siger manden saftsuseme. Det er flot, at Danmark tolv år efter Sveriges forbud måske når frem til at betale landmændene for at holde op med en fremgangsmåde, der er dødelig for mennesker.

© Poul Erik Søe 10. september 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside