EU lader vælgerne dømme i
svindel-skandalen 10. juni
Svindel-kommissionen får lov at sidde EU-valget over, så vælgerne kan sige nej til ansvarsløsheden

Valgsvindel er ikke så godt. Men svindelvalg er lige sagen. Det ved EU, som giver vælgerne et enestående tilbud. EU vil gøre valget til EU-parlamentet 10. juni i år til et valg for og imod EUs svindel.

Sådan må man se EUs seneste påhit. EU-parlamentets gruppe-formænd har nemlig vedtaget, at EUs svindel-kommission gerne må blive siddende et halvt år. EU-kommissionen var ellers lige blevet tvunget til at gå. En uvildig undersøgelse påviste, at alle kommissærerne i fællig var ansvarsløse.

Men ansvarsløshed lønner sig i EU. Man får sin virketid og lønningstid forlænget, bare man er ansvarsløs nok.

Der er fundet en ny EU-formand, men han og et nyt hold kommissærer tiltræder først til efteråret. Indtil da kører EU videre med en ansvarsløs ledelse.

Det er de ansvarsløse kommissærer, der virker under Kosova-krigen. Det er de ansvarsløse kommissærer, der skal forvalte hjælpen til flygtninge. Skønt netop tidligere hjælp til nødlidende på Balkan var ramt af den svindel, som ansvarsløsheden førte med sig.

EU er skammens hus. Og skammen vokser, når folkene i EUs lande skal finde sig, at de kommissærer, der er dømt ansvarsløse, blot fortsætter, som om intet er hændt.

Det er hele EU, som er skammens hus. EU-parlamentet har spillet dobbeltspil. Først frelste EU-parlamentets flertal de ansvarsløse kommissærer med en tillids-afstemning. Men den gik ikke. Den uvildige undersøgelse sagde, at kommissærerne var ansvarsløse i fællesskab. Så trådte parlamentet uskyldsrent op mod kommissionen. Så hørte vi, at parlamentet ikke ville godtage, at de ansvarsløse kommissærer blev genvalgt. Nu godtager parlamentets store flertal, at de selvsamme kommissærer bliver siddende. Der er svamp og råd i hele bygningen.

Også EU-parlamentet trænger til en uvildig undersøgelse. Parlaments-medlemmer har selvisk udnyttet systemet og gør det stadig. Familie- og venskabs-ansættelser trives også i parlamentet.

Senest har den svenske avis Dagens Nyheter påvist, at en stor del af vedtagelserne i EU-parlamentet er ulovlige. Fordi medlemmerne af parlamentet ikke kommer til møderne. Mindst 209 skal være til stede ved en afstemning i parlamentet, en trediedel af de 626 medlemmer. Men parlamentet har så sent som 1998 gjort vedtagelser med kun 35 i salen. 591 havde ikke lige tid til at passe parlamentet den dag, men heldigvis fik de da deres løn alligevel.

Det viser sig, at hver femte af EU-parlamentets vedtagelser er gjort på ulovligt grundlag. 21 procent af parlamentets 700 afstemninger i efteråret var ikke i pagt med reglerne. EU-parlamentet lader som ingenting. EU lader de ulovlige vedtagelser gælde som lovlige.

Den er den slags folk og den slags ulovligheder, EU-valget 10. juni handler om. Giv dem en ordentlig begmand!

© Poul Erik Søe 8. april 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside