Selveste udlandet roser
spildtid og fjumreår

OECD gokker Margrethe Andendags og statsministeren

Ham der udlandet har rost os. Ikke avisen i Los Angeles, der mener, vi er for fede. Men selveste udlandet, der i dag hedder OECD. Det gode er, at vi er gode. Vi er gode til at at klare undervisning og studier. Det kunne vi have sagt os selv. Men da vi ikke tror på os selv mere, fordi vi hele tiden får at vide, at de er meget bedre i Brüssel, så er det rart, at selveste udlandet siger det samme, som vi hele tiden selv har vidst.

Faktisk er vi meget bedre end dem i de andre lande, siger saftsuseme selveste udlandet, som altså i dag hedder OECD. De studerende her i det land, der før hed Danmark, har langt færre vanskeligheder end unge i andre lande ved at skifte til arbejde, det såkaldte erhvervsliv, når de er færdige med at læse. Jamen, det siger udlandet.

Margrethe Andendags, undervisningsministeren, der altid retter i dag, hvad hun sagde i går, og som man derfor kun skal lytte til hveranden dag, mener ellers, at det vigtigste i Danmark er at få nedlagt kirker og ved hjælp af evaluering at tilpasse skolerne, læreanstalterne og de unge til erhvervslivet. Og som en anden Eva lurer hun bag busken, når der kommer gæster i haven, fordi hun dagen før har bidt i et surt æble, der ved evalueringen dagen efter viser sig at være en abrikos.

Ham der udlandet tillader sig at sige, at når de danske unge så nemt glider ind i erhvervslivet, så er grunden ligetil. De er vant til at arbejde! Jo, de har nemlig haft arbejde, mens de læste. Så erhvervslivet er slet ikke fremmed for dem.

Så står Margrethe Andendags bag busken og evaluerer sammen med statsminister Poul Nyrup Rasmussen, for statsministeren har jo lige sagt, at danske unge har alt for megen spildtid, når de læser, og at de har alt for mange fjumreår. Det viste sig ganske vist senere, at han selv havde en usædvanlig lang studietid, men da ikke enhver skal være statsminister, så skal i hvert fald vor tids unge fjumre mindre og ikke spilde tiden.

Margrethe Andendags mente en af de lige dage, hvor hun som regel kommer galt af sted og lader tårne fuldmange synke i grus, at det er for meget med alt det, de unge gør, og som er uden for ministerens styring. "Man kan godt blive træt af at høre, at man skal tage på højskole eller rejse Jorden rundt for at blive et helt menneske," sagde hun til dagbladet JydskeVestkysten sidste efterår. Det har hun sandelig ret i, men måske kan man blive bedre til at klare - ikke det hele menneske, men bare det halve, bare hveranden dag.

Nu siger OECD, at "danske unges relevante fritidsarbejde, rejser og studier er aktiver for samfundet". Jamen, bortset fra Margrethe Andendags og Arbejdsgiverforeningen er der vel i grunden ingen dansker, der nogen sinde har ment noget andet, indtil vi skulle være helt ens i hele Unionen. Arbejdsgiverforeningen har lige stillet forslag om en ny indretning af gymnasiet, og Arbejdsgiverforeningens tanker vil netop fjerne det, som OECD roser. Men man kan være sikker på, at når udlandet siger, at det, vi har gjort hele tiden, er godt, så vil Arbejdsgiverforeningen straks trække forslaget tilbage, eller også gør Margrethe det en anden dag.

For ham der udlandet, han kan hurtigt sætte noget i gang i Danmark. Da udlandet sagde, at danske børn ikke kunne dansk, så kan det nok være, der blev luret bag buskerne af alle evalueringskonsulenterne og undervisningsministeriets controllers, skønt undervisningsministeriet har forbudt mere end fem dansk-timer om ugen på højskoler, hvorimod man må undervise i tysk fra morgen til aften.

Senere viste det sig dog, at danske børn var bedre til at læse dansk, end hollandske børn er. Faktisk er hollandske børn temmelig elendige til dansk, viser en evaluering. Og for ikke ret længe siden kom der en ny evaluering, som viste, at danske børn ikke bare er gode, men meget fremragende til at læse og skrive dansk - vistnok bedre end deres forældre.

Men nu skal man ikke falde på halen for ham der udlandet. OECD bor i Paris og er Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. Foruden lande i Europa er også USA og Canada med. Hvert halve år kommer der rapporter, som skildrer, hvordan det står til med grunkerne i hvert af landene. I rapporterne er der også forslag om, hvordan det kan gøres bedre. Man har indtryk af, at det er en enkelt ansat i København, der samler lidt synspunkter fra avis-overskrifterne sammen. Forslagene ligner år for år noget, der lige er blevet sagt af de partier, der på det tidspunkt ikke er i regering, plus lidt lån fra det danske økonomiske råd.

Det samarbejde, der hen over Atlanten sker på økonomiens og forskningens område, er ikke så tosset endda. Men organisationer, især dem uden folkelig kontrol, har altid vokseværk. Og det er selvsagt mere end gak-gak, at OECD har sendt tre mand på rejse til fjorten lande for at finde ud af, at Danmarks unge er dem, der lettest glider ind i arbejds- og erhvervslivet. De fortæller os kun, hvad vi kunne sige os selv - bortset fra Margrethe Andendags og statsministeren, der synes at have forlænget fjumreårene ind i voksen-alderen.

© Poul Erik Søe - 12.2.1999.

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside