Ugens prædiken
De fattige og Ritt Bjerregaard har vi jo altid hos os

Ritt Bjerregaard er opstået fra de døde. Fra Brüssel er hun sejlet lige ind i Lejre-kredsen, hvor i sin tid også Odins søn, kong Skjold, var opstillet, mest fordi han var så lille, at han ikke kunne stå alene.

I Lejre satte de kong Skjold i et kornneg, fordi barnekongen ellers ikke kunne se ud over sit folk. På den måde sparede de også en talerstol. Ritt Bjerregaard klarer sig uden neg, for hun har aldrig haft brug for at se folket, men kun at have næsen så højt i sky, at den ragede op over kornet.

Det myldrede med mennesker, da Ritt Bjerregaard kom til Lejre, mindst tredive-fyrre stykker, som alle ville se en, der var opstået fra de døde. Der blev sørget for mad til et rigtigt festmåltid, selvom det ikke kunne måle sig med, hvad EU-kommissionens kontor i København kan diske op med for skatteyder-kroner.

Men den socialdemokratiske kredsformand hjalp ikke med maden. Hun sad for Ritt Bjerregaards fødder og salvede dem med olivenolie, fordi hun havde set i EU-reklamerne til 200 millioner kroner for olivenolie, at den er god til gudinders fødder. I sin salighed kaldte hun nu ikke Ritt gudinde, men sagde, at Lejre-kredsen var stolt af at kunne opstille en ping.

Der var een i kredsen, som mente, at formanden godt kunne standse sin fod-massage af pingen og i stedet hjælpe lidt med maden. Han mente også, at oliven-olien burde gives til de fattige, for olivenolie indeholder de gale fedtstoffer og er for farlig for gudinder, men velegnet til de fattige.

Da sagde Ritt Bjerregaard til ham, at han skulle lade kredsformanden være. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har ikke altid. Det var, før Poul Nielson blev kommissær og Ritt Bjerregaard endnu troede, at Lejre-kredsen hurtigt var overstået for hende.

Da Nielson drog til Brüssel, havde Ritt Bjerregaard endnu oliven-olie på fødderne og måtte gå forsigtigt, hvad der var ret nyt for hende. Hun fik da den tanke, at de fattige nok kunne bruges på en eller anden måde, og så sagde hun, at hun ville blive i Danmark og gøre noget for de fattige. Hun havde læst i aviserne, at der var flere og flere, der tiggede på gaden.

Af dagens tekst kan vi lære, hvor heldigt det er for Danmark og især de fattige, at Ritt Bjerregaard ikke blev genudnævnt. Var hun kommet til Brüssel, ville hun ikke have gjort noget for de fattige, for egentlig haster det jo aldrig med at hjælpe de fattige, for dem var vi altid hos os. Ved et guddommeligt indgreb og hjælp fra Prodi og Nyrup er Ritt blevet hjemme. Ellers var der ikke blevet rørt en finger for de fattige. Og mon ikke selv de fattige vil indrømme, at allerede den første uge, Ritt Bjerregaard har været hjemme, har hjulpet svært på fattigdommen?

© Poul Erik Søe 16. juli 1999 med tak til Johannes-evangeliet kapitel 12, vers 1-8.

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside