Klokken 22,30:
Europa er reddet
Vi har nemlig fået et nyt EU-parlament, og alt bliver anderledes fra i morgen

Så fik de da talt stemmerne. Vore egne krydser har været hemmelige for os selv, fordi vi ventede på de andre lande i EU. Og Venstres Bertel Haarder fik presset igennem, at der blev brugt fem millioner kroner yderligere på optælling her søndag aften. Som om vi ikke kunne vente endnu en dag, når vi alligevel ikke måtte høre tallene for tre dage siden. Fem millioner spiller ingen rolle for Venstre og EU-tilbederne iøvrigt, når det gælder om at få talt op, hvor latterligt lille danskernes optagethed af EU egentlig er.

Og vi er de mindst latterlige. I England har øjensynligt kun 23 procent stemt, i Irland 25 procent. Vi har ellers givet irlænderne 85 milliarder kroner for at få et ja til EU, men de må snart have penge igen, for ellers går EU da helt i bund i det irske. Kan vi ikke indføre et EU-tilskud til de mennesker, der sætter kryds ved valget. 1000 kroner pr. næse. Det er jo os selv, der skal op med grunkerne, men vi lader os sikkert snyde, som vi plejer.

De konservatives førstemand på EU-toplisten, Christian Rovsing, mente her søndag aften, at der ville være fler, der stemte, hvis vi holdt en festlig valgaften i fjernsynet. Det røber, at man ikke har ikke været helt galt på den, når man så ham som aldeles uden folkelig indsigt. Han sagde også, at "vi har ikke været gode nok". Han og de andre i hele Europa har ikke kunnet forklare, hvad det handlede om. Ikke een i hele EU har kunnet sige, hvad EU-parlamentet er. Det er jo det, manden siger. Men bare folk får en festlig valgaften, så kører toget igen...

Bertel Haarder går et skridt videre. Næste gang skal der bruges endnu fler nytteløse millioner på EU-valget, fordi vi mod dansk valg-skik skal ud at stemme søndag, så vi ret kan passe ind i EUs valgmønster. Man må sige, at det er at tage valget mere alvorligt, end det kan bære. Man kan i hvert fald, som EU ser ud nu, uden frygt ophøre med al den tys-tys. Hvilken italiener forestiller man sig i Firenze vil styrte ud for at stemme anderledes, hvis han hører, at John Iversen, Mogens Camre, Bertel Haarder, Jens Peter Bonde eller Mimi Jakobsen er valgt eller ikke valg i Danmark?

Hele denne tankegang, at Europa er en helhed og en enhed, hvor ivrige danske vælgere omhyggeligt afvejer deres stemmer i forhold til partistørrelser og personvalg i Frankrig, Spanien, Italien eller Tyskland, er syv gange syv mile fra virkeligheden. Mange vælgere er så fløjtende ligeglade med det påståede EU-demokrati, at de end ikke sætter ind i, hvem der opstiller i Danmark.

Det er kun falsk trommeslageri for EU-drømmen om storhed og enshed at bruge millioner på at tælle stemmerne op til søndags-hyre. Og da EU-parlamentets opdeling i grupper og partier også er aldeles ude af pagt med folkenes virkelighed, så er den vægtning, der fremgår af samtidigt optalte valgtal i alle landene, også aldeles ligegyldig.

Især da fordi selv et overvejende flertal i EU-parlamentet alligevel ingen demokratisk indflydelse har. Parlamentet tvang EU-kommissionen til at gå af på grund af kommissærernes fælles ansvar for svindel og bedrageri. Det skete i marts, men svindel-kommissionen sidder skam endnu! Kan man tænke sig noget andet demokratisk parlament, der ville finde sig i, at en regering ikke omgående trådte tilbage, når et flertal havde tvunget den til det?

Hvem med bare en smule muld under skoene kan overtydes om, at når en bortdømt svindel-kommission kan sidde fra marts til juni, så er det livvigtigt, at danske valgkrydser, der i forvejen er lagret fra torsdag, optælles søndag aften og nat i stedet for mandag?

Hvem med bryn over øjnene kan tænkes at godtage, at fem millioner gryn smides ud på en stemme-optælling, der alligevel ikke sker til tiden, mens flygtninge fra Kosova måtte vente seks uger på, at allerede bevilget nødhjælp slap igennem EUs skrankepaveri?

Og hvordan skulle det danske folk kunne godtage, at EU-parlamentet skam nu efter Amsterdam-traktaten bliver noget så demokratisk, når 53 procent af danskerne ifølge Morgenavisen Jyllandsposten mener, at EU udhuler grundlovens ord om dansk selvråderet. Det er vidunderligt i ens liv hele tiden at opleve noget nyt og overraskende. Men aldrig havde jeg dog troet på forsiden af Jyllands-Posten (5. juni 1999) at skulle se en kæmpetegning, der viser EU som en blå, tolvstjernet rotte, der bid for bid gnaver den danske grundlov i stykker.

Men nu da de lagrede stemmer er talt op ved nattetide, så skal vel alt det andet på EUs lager frem i dagens lys? Man må da gå ud fra,. at parlamentet straks mødes uden hensyn til sommerferier. For nu skal vel alle ordene om indgreb mod svindelen og bedrageriet virkeliggøres?

De danske politikere har været i sand kappestrid om at kræve svindelen standset. Så sørger vel de danske EU-valgte for, at der bliver holdt møder sommeren igennem, indtil hver sten er vendt - som statsministeren siger, når der ikke skal ske noget. De genvalgte skylder tilmed adskillige arbejdsdage for alle de gange, hvor de har holdt sig væk fra afstemningerne, så de er helt vilde med at komme i gang.

Det skal indrømmes, at svindelen, bedragerierne og forsømmelserne er så omfattende, at det er svært at vide, hvor man skal indlede og slutte. Men hvorfor ikke tage fat, hvor straks kan ses? Man kan jo fra dag til dag standse den voldtægt, der i oplysningens navn finder sted af folkene i EU. Kommissionen hæver penge til ren og skær propaganda på en konto, der ikke må bruges til den slags. Også i månederne op til EU-valget har vi mødt EUs ulovlige markeds-skrål. Går den, så går den, og EU går den altid.

Ifølge dagbladet Politiken (30. maj 1999) handler det alene i Danmark årligt om mindst fem millioner kroner, som EU bruger ulovligt til bladet "Europa", brochurer, reklamer og støtte til fjernsyns-udsendelser. Tænk, hvor omfattende ulovligheden så er i de store lande og i EU som helhed, hvor samme fremgangsmåde bruges.

Ministerrådet har sagt, at det er ulovligt. Men ulovlighederne fortsætter. Og den ansvarlige herhjemme, økonomiminister Marianne Jelved, siger, at hun er forbløffet. Det er velvalgte ord. Forbløffe kommer af det tyske verbluffen. Ordets egentlige mening er forskræmt. Og danske politikere er netop forskræmte. De lover skam at undersøge sagen, de vil sætte alle kræfter ind på det, de vil rejse sagen i Bruxelles - men de siger aldrig det, der ville nærme sig et fællesskab med enhver danskers afmagt, uanset om vi er tilhængere eller modstandere af EU: "Det skal standses fra i dag. Det er nu, og de ansvarlige vil blive fjernet fra deres poster omgående."

Ingen tror, det vil gå sådan, heller ikke jeg. Hverken mandag, tirsdag, næste uge eller næste år. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde i en samtale med Weekendavisen: "Vi har fået nogle meget stærkere formuleringer om bekæmpelse af svig og svindel". Hvornår sagde han dog det? 15. august 1997. Man må sige, at det var formuleringer, der battede! Det er også, hvad der kommer ud af alle løfterne nu. Vi får nogle "meget stærkere formuleringer".

Hvor har vi meget at glæde os til. Et nyt parlament er valgt. Europa er reddet!

© Poul Erik Søe 13. juni 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside