Pest over Europa
Vælgerne blev hjemme for ikke at blive smittet
Dagbladet Politiken prøvede søndagen før valget til EU-parlamentet at gøre stemme-udfaldet til en folkeafstemning. Det ømmer Politikens leder-skriver sig nok over i dag.

Dagbladet Politiken har atter engang troet på, at nu ville det danske folks indsigelse mod EU svinde som dug for solen. Men solen skinner ikke for Politikens våde drømme.

Politiken prøvede ganske vist i sin ledende artikel (søndag 30. maj 1999) at fremstå som forsvarer af de danske forbehold i EU og påvirkede uden tvivl Venstres Anders Fogh Rasmussen til ikke ukloge ord om at agte det, der var lovet vælgerne.

Det klædte Politiken, der så ofte ved folkeafstemninger om EU og valg til EU enøjet har ført sig frem mod halvdelen af det danske folks synspunkter, i hvert fald at kræve agtelse for forbeholdene. Men læste man hele den ledende artikel, så havde kravet om agtelse for løfterne til danskerne, en bagtanke. Politiken ville - i redaktionens tiltro til meningsmålingernes påstand om et voldsomt tilbageslag for EU-modstanderne - have de danske EU-partier til at omforme valget til EU-parlamentet til en folkeafstemning. Og den ændring skulle efter bladets mening ske som en overrumpling fire dage før valget. Bladets slutord lød:

"Sundest ville det være, hvis regeringspartierne forud for Europaparlamentsvalget meddelte, at hvis nej-bevægelserne går tilbage, vil regeringen tage det som et mandat til at arbejde for at alle tre forbehold ophæves ved en kommende folkeafstemning. Det ville give ren luft i Europa-debatten. Og måske oven i købet en højere valgdeltagelse."

Det er et groft indfald, at valget til EU-parlamentet søges drejet til en slags skjult folkeafstemning. Og tilmed skal et sådant overgreb så ifølge leder-skriveren kaldes for "sundhed".

Man må sige, at med de tal, som pressen til nu har vredet ud af den vælger-udspørgen, der træder i stedet for de indtil mandag hemmelige tal, er Politiken vågnet brat op fra sine drømme. Samlet er det indsigelsen mod EU, der er vokset.

Svindelen, bedrageriet og magt-misbruget i Bruxelles og hos EUs danske håndlangere har fået sig et gok. Og ikke engang halvdelen af det danske folk tager EU så alvorligt, at de gider stemme ved valget.

I Holland er det ikke engang hver tredie, der har gidet stemme. EU-drømmen om at nedgøre folkene og skabe en udemokratisk magtborg breder sig som gift fra Belgiens hovedstad. Vælgerne ved, der er pest over Europa, og de bliver hjemme for ikke at blive smittet.

© Poul Erik Søe 11. juni 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside