Venstres formand er ved at
sælge sin statsministerpost

Venstres Anders Fogh Rasmussen synes at have Politiets Efterretningstjeneste som kæledyr med ret til sofaplads og indendørs benletning. Venstre er vedvarende imod en undersøgelse af efterretningstjenesten, skønt der er påvist åbenbare lovkrænkelser gennem tredive år helt op til den allerseneste tid.

Venstre siger nej med de to grunde, at nogle af lovkrænkerne er døde, og at vigtige papirer i sagerne er forsvundet. Det er meget lunkne grunde, da det i enhver retsstat er vigtigt, at et magtorgan ikke udvikler sig til en stat i staten, og at der sker demokratisk eftersyn, når loven er krænket. For demokratiet er der ingen forældelses-frist.

Og allervigtigst er det næsten at undersøge, hvordan vigtige papirer kan være forsvundet. Ellers vil det jo blive almindelig fremgangsmåde i efterretningstjenesten at fjerne spor af alle ulovligheder alene for at hindre denne og muligt kommende undersøgelser.

Det, der undrer mest, er, at Anders Fogh Rasmussen samtidig bejler til statsminister-posten og i hvert fald til dette øjeblik har gode muligheder for at få den. Han vil dog af personlig erfaring vide, at sammensætningen i folketinget ikke som en selvfølge udnævner enhver til minister, endsige til statsminister. Og endnu bedre ved han af personlig erfaring, at en minister hurtigt kan fjernes fra sin post, hvis blot et lille parti sikrer flertal imod ministeren.

Anders Fogh Rasmussen er ved sin stiltiende godkendelse af ulovligheder i et statsligt væsen ved hastigt at gøre sig uegnet til statsminister-posten. Det hører nu engang til enhver statsministers opgave også at gøre vedtagelser, der ikke er rare for ham og hans parti. Det er let at se, at Venstre har vanskeligheder i forhold til efterretningstjenesten. Men Anders Fogh Rasmussen efterlader sig med sin manglende vilje til at gøre det nødvendige demokratiske arbejde spor, som han siden hen kan blive tvunget til at krydse barfodet i en bodsgang, der måske ikke vil overtyde alle om hans evne og vilje til demokratisk lederskab.

I store dele af Det radikale Venstre vil det blive bogført til senere brug, at Anders Fogh Rasmussens lige nu mangler evne og vilje til at vedstå demokratiets mest grundlæggende krav over for hemmelige tjenester. Og ganske uanset Fogh Rasmussens nuværende tal i meningsmålingerne ved enhver - og især Venstres formand selv, at der hurtigt han komme en regnskabets dag i folketinget, når han og hans mulige regering mangler stemmer. Ja, allerede dagen efter næste valg kan det nemt være et lille parti, der skal tage stilling til, om statsministeren skal være fra Venstre eller De konservative.

© Poul Erik Søe 8. maj 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside