Henrik Dam Kristensens
skjulte Estlands-fond

Regnefejl eller hjertensgodhed hos fødevareministeren

Enten aner fødevareminister Henrik Dam Kristensen ikke, hvad han har med at gøre. Og det er desværre nok det sandsynligste. Eller også er han - som det hedder i filmatiseringen af Udvandrerne - "det godeste menneske". Og det har man da lov til at håbe.

Fødevareministeren har sagt, at EUs landbrugsreform vil koste dansk landbrug halvanden milliard kroner. Ordene faldt den nat, da landbrugsministrene lavede forliget. Og med udsigten til et tab på halvanden milliard sagde den danske fødevareminister også, at forliget "er så godt, som det kan blive".

Nu ser det ud til, at fødevareministeren har holdt en milliard af den halvanden i baghånd. Han vil formentlig oprette et særligt Estland-fond for milliarden for at lette Estlands vej til EU. Østlandenes optagelse var lokkemidlet, da danskerne skulle stemme for EUs nye grundlov, Amsterdam-traktaten. Siden har EU-landene fundet på alle mulige hindringer for at udskyde eller undgå optagelsen.

En af forsinkelserne er netop landbrugs-reformen, som pludselig blev til en forudsætning for, at østlandene kunne optages. Og skønnet efter forliget forleden har været, at det er så ringe, at østlandene må vente længe endnu.

Men måske har alle landbrugsministrene gjort som Henrik Dam Kristensen, indbygget et skjult beløb i forliget, så der er penge til at hjælpe de fattige lande med, og så løfterne om optagelse kan blive hurtigt indfriet.

Det er meget betænksomt af den danske fødevareminister, hvis da ikke har han overdrevet skaden for dansk landbrug med 200 procent af uvidenhed. Det er fælt at forestille sig Henrik Dam Kristensen og hans embedsfolk sidde i de langvarige forhandlinger og ikke egentlig vide noget som helst om, hvilke beløb der tales om.

Det er dagbladet Information, der i dag kan fortælle, at fødevareministerens tal er vildt overdrevne. Information har spurgt Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, som endda arbejder under netop det fødevareministerium, som Henrik Dam Kristensen er minister for. Instituttet kan fortælle, at når det aftalte forlig er fuldt gennemført, handler det ikke om halvanden milliarder kroner, snarere om 600 millioner, og tallet bliver nok lavere endnu, fordi landbruget vil tilpasse sig de ny aftaler.

Ifølge rygterne om dansk regerings-omdannelse står netop Henrik Dam Kristensen til at komme højere op i rang. Man må sige, at han i denne uge har øvet sig godt på at være højt oppe.

© Poul Erik Søe 13. marts 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside