Folkeafstemning
om hormonkød

Hverken USA eller EU skal lade folkesundheden vige for rå pengegriskhed

Trods et stadigt dansk nej til hormon-behandlet kød er USA og EU ved at handle hen over hovedet på danskerne. Den rå pengegriskhed er vigtigere end folkesundheden. Amerikanerne har gennem en halv snes år villet af med med deres hormon-kød til Europa, og nu hedder truslen straf gennem told.

Det stolte USA med alle slagordene om frihed og frihandel står rede med en straf-told. Den siges at ville føre til tab for udførslen af dansk svinekød til USA på omkring 700 millioner kroner.

Det er selvsagt en gyser for dansk landbrug, der er i klemme mellem forbrugernes synspunkter og den amerikanske afpresning. Og ingen kan vel forestille sig, at landbruget skal være ene om at gribe til pungen, hvis straf-tolden bliver virkelighed.

Når vi er så hårdt i klemme,  skyldes det medlemsskabet af EU. Vi bliver alt for sjældent mindet om, at EU er en toldunion, der ikke åbner sig mod verden, men ofte lukker sig selv ind for selv-beskyttelsens skyld.

Amerikanerne bruger derfor EUs eget våben mod EU, og det hele ser ud som en told-krig. Men i virkeligheden skyldes sagen, at amerikanerne ser forbuddet mod hormon-behandlet kød som en hindring for den fri handel. Og amerikanerne kan formentlig få ret på verdensplan, for der er nok, der finder fri handel, også med sundhedsskadelige varer, mere hellig end folkesundheden.

Værre er det, at EU hurtigt er ved at bøje sig for presset. EU har lagt op til et forlig, hvor mærkning af hormon-behandlet kød skal træde i stedet for det hidtidige nej. Danske politikere på begge sider af midten har været hurtige til i dag at synge sang som værnere af den hjemlige grådighed. Værre løsning kan ikke tænkes. EU siger jo på den måde, at det nu gældende forbud i virkeligheden er en skjult handelshindring.

Og al talen om folkesundhed går ned i stumhed. Eller med galater-brevet: "Først når jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, viser jeg mig som en overtræder".  Når EU nu siger ja til hormon-kød, så genopbygger EU pengegriskhedens verdensmagt over for folkesundheden, skønt griskheds-magten netop var nedbrudt gennem et klart nej, men nu i et forligs-ja viser EU sig som overtræderen.

Det vil tage mere end et år for EU at lave lov-grundlag for en godkendelse af hormon-kødet. Danskerne bør i den tid vælge det ny ungdoms-oprørs slagord: - Nu kan det være nok!

Spørgsmål om hormon-kød er for vigtigt til at ligge i politiker-hånd i den europæiske svindel-unions råddenskab. Det er en enkel sag, som er velegnet til folkeafstemning. Danskerne bør byde penge-griskheden trods.

Folkeafstemningen kan laves hurtigt, og emnet er let at oplyse om. Sagkyndige for og imod hormon-behandling af kød kan skildre virkningerne. Danskerne kan tage stilling til, om de vil vil være samhørige med landbruget og industrien og hver ofre den lille halvtredser, det koster danskerne at sige Washington og Brüssel imod. Og politikerne kan redegøre for Danmarks mulighed for at gå enegang og omkostningerne ved at trodse både EU og USA.

De skal nok komme myldrende, alle, der i årevis stiltiende har nikket til svindelen i EU og penge-grådighedens magt, og de vil fortælle os, at det kan danskerne slet ikke afgøre selv. Men vi skal lave folkeafstemningen alligevel. Et ensidigt dansk nej til hormon-kød ved en folkeafstemning vil tvinge EU, og en trodsig folkeafstemning vil give genlyd hos den store del af amerikanerne, som er enige med danske forbrugere.

© Poul Erik Søe 19. marts 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside