Kasketstafetten for
europæiske hoveder

Der handles, styres og regeres hen over hovedet på folkene, og vi kan kun sige tak, fordi vi er fri for at tænke selv

Det har ret været demokratiets døgn. Vi har sandelig den indflydelse, der blevet lovet os. Magthavernes åbenhed lyser imod fra forsiderne af aviserne og fra skærmene. Når de har vedtaget vores fremtid, fortæller de os det meste af det. Så stiller de op på række, bliver foreviget og venter på vore klapsalver. Og hvad kan vi gøre andet end at klappe?

Det er lykkedes som sjældent før at sige lige ud til hvert enkelt menneske, at det har ingen værdi. Vi er hver for sig for elendige og for uvidende til at være med i noget som helst. Vi forstår intet, og vi kan kun være lykkelige for, at indsigtsfulde magthavere og deres embedsmænd tør, vil og kan handle på vore vegne.

Man kan se af dagens aviser og høre i radio og fjernsyn, at politikerne, pengefolkene og journalisterne skam har forstået det hele, både EUs landbrugsreform, mælke-sammenlægningen og den ny forsikrings-bank. Når det hele virker så uoverskueligt, så er det kun læsernes, lytternes og seernes ukyndighed, der har skylden.

Der var i Danmark vrede blandt vælgerne, da politikerne lavede efterlønnen uden at spørge andre end sig selv. Men efterlønnen er for intet at regne mod den EU-reform, natten har bragt. Og den har der ingen åbenhed været om. Ingen som helst mulighed for indflydelse. Vi må nøjes med at godtage den danske fødevareminister Henrik Dam Kristensens ord om, at reformen er så god, som den kunne blive.

Nu er det en dyb krænkelse af politikere og embedsmænd blot så meget som at antyde, at der ikke er forskel på efterlønnen i Danmark og landbrugs-reformen i EU. Det siger da sig selv, at den slags, som skal aftales med så mange lande, kan man ikke sætte almindelige mennesker ind i. Gjorde man det, ville der bare blive bøvl. Det er langt bedre lige ud at sige til hvert enkelt menneske, at synspunkter og meninger er forbeholdt magthaverne. For i grunden vil alle mennesker helst ledes og styres og være fri for bøvlet.

Det er slet ikke noget nyt. Da slaveriet var tilladt, tvivlede selv kirken på, om slaver havde en sjæl. Og herrerne kunne i hvert fald let enes om, at i virkeligheden var de uvidende og sjælløse slaver bedst tjent med at blive styret, helst med hård hånd. Man gjorde faktisk slaverne en tjeneste ved at holde dem i slaveri, for så var de fri for det værste i tilværelsen, selv at skulle tage stilling.

Og under enevælden og herremændenes herskeri i Danmark var synspunktet det samme. Bønder havde bedst af at blive holdt til arbejdet og var helt uegnede til at tage del i samfundets styring. Der gik da også mer end et halvt århundrede, efter at vi havde fået grundloven, før den første bonde sad i en dansk regering.

Der er altså et godt historisk grundlag for de magthavere, der nu holder os uden for. De ved, som vi selv ved det inderst inde, at vi begriber ikke et kuk af, hvad der sker, og i virkeligheden tager vi aldrig stilling til noget, før vi har hørt en af magthaverne sige, hvad vi skal mene. Lige nu skal vi mene, at EUs landbrugsreform er så god, som den kan blive.

De mest glade er de magthavere, der kalder sig liberale og er tilhængere af fri handel og modstander af statsstyring. De er helt tilfredse med, at der ikke kommer frihandel i EU og så lidt som muligt i forhold til den øvrige verden, og at støtten til landbrugs-produktionen nu bliver til en støtte til den, der ejer jord - i forhold til størrelsen af jordstykket. Man kan sagtens være modstander af statsstyring og med fremstrakt hånd modtage areal-tilskud, bare man har den liberale kasket på, mens det sker.

Men magthavernes egentlige politiske magi er ikke at bære deres egen kasket. Politik er ganske enkelt kunsten at stjæle en modstanders kasket og så gå rundt med den så længe, at de fleste glemmer, hvilket hoved der gemmer sig under kasketten.

Landbrugsrådets præsident, Peter Gæmelke, har lige være i Brüssel for at gå krævegang mod landbrugs-reformen, men nu nogle dage efter er han godt tilfreds, selvom mælkeordningen med måske lavere priser først skal gælde om fire år, og selvom han i går bar en anden kasket som den såkaldte mægler, der fik MD Foods og Kløver Mælk til at løbe sammen med højere mælkepriser til følge. Tag ikke fejl, for din egen uvidenhed er uden grænser. For Peter Gæmelke hænger det godt sammen. Og enhver klog liberalist glæder sig til de nye støtteordninger, hvor man er fri for at producere så meget.

Nå, nej, der er jo lige dem i Frankrig og Portugal, som ikke er med, men som skal være med alligevel, og så er der planteavlerne, især korndyrkerne, også herhjemme. De må tage den socialistiske kasket på, for de får mindre støtte, og den viden, som enhver har, der kan huske fældningen af danske æbletræer med EU-tilskud og den senere fortrydelse, er en helt nytteløs viden. Man skal ikke bilde sig ind, at man kan bruge erfaring til noget som helst.

Det er også i sig selv en krænkelse af de kyndige magthavere og deres embedsmænd, hvis nogen tror, at planteavlen og især korndyrkningen vil blive klaret om få dage på minister-mødet i EU, topmødet hedder det altid. Man skal tie stille med, at EU betaler tilskud til annoncer for blomster, fordi der dyrkes for mange blomster i EU. Bare der er gang i omsætningen, så er alt godt, og EU kan jo sagtens betale underskuddet. Og i hvert fald forstår EU at sige det med blomster til de dele af pressen, der lever af annoncer.

Derfor er det da også en glæde, som vore åbne og demokratiske politikere fortjener, når vælgerne er ved at skifte kasket, sådan som de har lært det af magthaverne selv. Jo større uvidenhed, man holder folk i, des mer begejstret bliver de. Som altid før EU-valg og EU-afstemninger kan meningsmålerne også her i marts fortælle, at EU-magthaverne sandelig får fler og fler tilhængere, selvom selve afstemnings-dagene af og til røber, at vælgerne har skiftet kasket i sidste øjeblik.

Men selv kasket-skifteriet vil politikerne fritage os for. De har i stedet selv indledt et særligt politisk løb, hvor det ikke handler om at komme først, men længst muligt at have modstanderens kasket på hovedet. Løbet hedder europæisk kasketstafet.

Venstres Anders Fogh Rasmussen har lige taget den kasket på, der skal fortælle vælgerne, at han skam er manden for de EU-skeptiske: "Vi er et stort og bredt parti, og derfor har vi en særlig forpligtelse til at sikre, at vi får en åben dialog, og at EU-debatten bliver nærværende og forståelig for hver enkelt dansker. Vi skal være visionære, men på en sådan måde, at sjælen kan følge med."

Læg mærke til, at Venstres formand synes at mene, at vælgeren ligefrem har en sjæl. Og derfor skal man bare modtage hans ord med tak - ja, med kyshånd, som om det var EU-støtte til en liberalist. Derimod vil det være utidigt og frækt at begynde at spørge Venstres formand, om det er landbrugs-reformen, vi skal have åben dialog om, og om debatten om den reform også skal være nærværende og forståelig for hver enkelt dansker. Inden man får spurgt, har han i øvrigt skiftet kasket igen.

De radikales Lone Dybkjær har også fået ny kasket i anledning af EU-valget 10. juni. Kasketten klæder hende. Hun går imod at bruge penge til nye atomkraftværker i Ukraine. Hendes partileder, Marianne Jelved, siger ganske vist det modsatte, fordi de ikke har en kasket til hver i det parti. Marianne Jelved mener, at hvis Danmark siger nej til Ukraine, så mister vi indflydelse. Men Lone Dybkjær holder fast ved sin kasket og siger, at det også giver indflydelse at sige nej, skønt den kasket eller tilhører unions-modstanderne.

Folkesocialisten Steen Gade har skabt noget, han kalder Nyt Europa, skønt vi da ellers har bøvl nok med det gamle. Og han har taget en skotsk fisker-kasket på. Han mener, at der skal laves noget, kan kalder for europæisk offentlighed. Nu kunne vi dumme danskere og alle de andre lige så dumme i alle de andre lande let gå hen og tro, at Steen Gade har fået den kasket på, der handler om åbenhed. Måske vi ligefrem alle sammen skal til at have noget vide, før det sker.

Men, nej den skotske fisker-kasket ser helt anderledes ud. Det er meningen, at dagbladene herovre langs den jyske Vestkyst, altså JydskeVestkysten og Ringkjøbing Amts Dagblad, skal fortælle os, hvad fiskeformanden i Aberdeen og den hollandske fisker-formand siger om fiskeri-politik. Det er i hvert fald en fremragende tanke, for ellers kan vi herovre stort set kun læse om, hvilke møder der skal være på egnen, men som aviserne aldrig selv gider at gå ud til, endsige skrive om.

Men hvis vi nu hele tiden får at vide, hvad fiskeri-formændene i Aberdeen og Rotterdam siger, så er vi kommet et langt skridt videre. Vi får ganske vist stadig ingenting at vide om, hvad der sker hen over hovedet på os. Men det er da et europæisk fremskridt af stor værdi, når folk her langs Vestkysten kan trøste sig med, at deres uvidenhed er helt på højde med den i Rotterdam og Aberdeen.

Og mens Steen Gade er ved at sikre os pålidelige oplysninger om uvidenheden blandt fiskerne i Holland og Skotland, så løber hans egen partiformand, Holger K. Nielsen, med Steen Gades kasket. For Holger K. Nielsen vil pludselig godt - i sin stræben efter at komme til at bære minister-kasket - være med til, at EU taler med een stemme i udenrigspolitik, bare det går ud over amerikanerne. Gad nu vide, om fiskeri-formanden i Aberdeen finder kasket-stafetten lige så hovedløs som alle vi andre ukyndige og uvidende.

Misforstå mig ikke. Jeg er helt med på, at vi skal have trykt det, de går og siger i Aberdeen og Rotterdam. Men skulle vi ikke fejre det nye Europa ved at lade de andre slippe for at trykke, hvad vore egne går og siger?

© Poul Erik Søe 11. marts 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside