Umyndiggjorte vælgere
og politikeres EU-jubel
skabte det rådne Europa

Følgen af den kortvarige undersøgelses dom over EU-kommissionens ansvar for svindel, bedrag og venskabs-ansættelser er helt selvsagt, at kommissionen som helhed må gå af. Forsøget, også fra danske socialdemokrater, på at kalde indsigelsen mod den ansvarsløse kommission for partipolitisk forfølgelse er strandet.

Det samme gælder forsøget på at lade ansvaret for svindelen gælde nogle få kommissærer. Det er kommissionen som helhed, der har svigtet - og svigtet groft. Og selv EU-kommissionens formand, Santer, blev i dag sat på plads som medansvarlig for den bedrageriske udvikling. Det er selve EU, der er råddent - og nu kunne sandheden ikke længere skjules.

Når der er gået råddenskab i det Europa, der kalder sig EU, så er det først og fremmest vælger-folkene i de enkelte lande, der har tilladt det. Vælgerne har fra første færd været umyndiggjorte, men i de fleste lande har de heller ikke gjort ærlige forsøg på at vinde myndighed. Folkene har ladet sig holde i uvidenhed og ikke sat det oprør ind, der selvsagt i demokratier må være løsningen, når den øverste ledelse ender i korruption.

Ansvaret for vælgernes uvidenhed og ymyndiggørelse er dernæst EU-tilhængernes politikere. De har hovedløst tiljublet alt, hvad der skete i EU. Der skete en guddommeliggørelse af EU, skønt djævlene altid havde bedre vilkår end englene i Unionen.

Hverken politikere eller journalister i Brüssel havde ventet kritik i det alvorlige omfang, som er kommet i dag. Hvor blev de danske fjernsyns-stationers ekstra-udsendelser af? Hvor langt går det, der ligner den tavse sammensværgelse? Politikerne og pressen lever i Brüssel i alt for høj i en lukket verden, hvor man til sidst ikke kan se svindlerierne for bare røde tal.

Kommissionen som helhed må sendes væk i skam og unåde. Når ansvaret så tydeligt i sag efter sag lægges på hele kommissionen, er det også utænkeligt, at en enkelt kommissær kan vende tilbage.

Det er helt enfoldigt at tro, at nyudnævnelse af kommissærer og kommissions-formand vil ændre tilstandene i EU. Nogle af de svindel-sager, der nu kritiseres, er jo indledt allerede under tidligere kommissærer.

Ingen mennesker kan uden at tage skade på deres sjæl leve så beskyttet, så indpakket, så grådigt, så højtbetalt, med så mange frynsegoder og så langt fra ansvaret, som EU-kommissionen har gjort. Selv de redeligste folk vil forsumpe i den blanding af magt og egen-fordele, som EU-kommissionen har. Derfor er udnævnelsen af en ny kommission ikke løsningen på noget som helst.

Når den siddende kommission er væk, vil den ny nok for en tid huske, hvad der her skete. Men EU-kommissionen er syg i hele sin opbygning, ja, selve tanken om sådanne enevældige overmennesker strider mod alt, hvad demokratiet har tilkæmpet sig land for land.

Det er derfor ikke kun kommissionen, der skal ændres. EU skal være gennemskuelig, forståelig for alment oplyste vælgere, og EU-kommissionens propaganda-metoder skal standses for altid. EU-kommissionens kontorer i de enkelte lande skal væk, for de er indvolds-orme i demokratiets krop.  Folkenes vej til EU må gå gennem hvert lands parlament og regering, og EUs vej til folkene skal være den selvsamme.

Der er som aldrig før grund til folkeligt oprør over EU-ledelsen, der har været ansvarlig for svindel og bedrag. Råddenskaben må skæres af EUs træ, eller træet må fældes. Øksen ligger ved træets rod.

© Poul Erik Søe 15. marts 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside