Hvis det nu havde været jøder
Lørdagsvask hos Danmarks kristelige Venstre

Lørdag har egentlig tydningen vaskedag. Og det holdes helligt i partiet Venstre. Men samme parti har for et par år siden på et landsmøde vedtaget, at Venstre bygger på et kristeligt grundlag.

Blandingen af liberal kristendom og lørdagsvask for menneskesynet fremtræder i to pressemeddelelser, som partiet Venstre har udsendt i dag, lørdag.

Den ene er skrevet af Venstres EU-parlamentariker Bertel Haarder, som ikke længere kan overraske, den anden mere overraskende af Venstres retspolitiske ordfører Birthe Rønn Hornbech, der i andre sager ikke er så stivbenet som mange i folketingsgruppen. Men her handler det om sigøjnere, der fra Slovakiet er rejst ind i Danmark.

Det er mere end velkendt, at sigøjnerne er et forfulgt mindretal i Slovakiet, som de er det i Tjekkiet, hvor Danmarks og andre landes pres lige har fået tjekkerne til at fjerne en mur, der skulle holde sigøjnerne inde. Nu ser det da i hvert fald ud til, at de kan komme ud.

Også i Slovakiets naboland, Ungarn, er sigøjnerne kun tålt. Og da NATO greb ind i Kosova, var sigøjnerne blandt dem, der bagefter kom i alvorlig klemme og blev forfulgt af Kosova-albanerne. Mange måtte flygte, så Danmark har medansvar for den alvorlige forværring af de europæiske sigøjneres vilkår.

Sigøjnerne blev fra første færd forfulgt af nazismen og sendt til udryddelseslejre, bortset fra en lille gruppe, der blev værnet - som man værner avlskvæg - for at lave race-studier. En halv million sigøjnere mistede livet under nazi-tyskernes forfølgelse. USA tog imod omkring 100.000 sigøjnere efter Tysklands forfølgelse af og folkemord på sigøjnerne under nazismen. I hele verden er der lige så mange sigøjnere, som der er danskere.

Sigøjnerne er et folk, der udvandrede fra det nordlige Indien på Knud den Stores tid herhjemme, i tiden efter år 1000. De var fordrevet af hjemlige krige og nåede det sydlige Europa i den sidste fjerdedel af 1200-tallet. De har i førstningen været frie folk. Mange tjente til dagen og vejen som tømrere og metal-arbejdere.

De stedlige folks modtræk mod sigøjnerne - især på Balkan - var at gøre dem til godsejernes ejendom, hvad der langsomt førte til, at sigøjnerne blev slaver. De blev gjort til personlig ejendom for godsejere, men også for kirken og de styrende krigsherrer.

Af Europas tidligere trælle, sigøjnerne, regner man med, at der forholdsmæssigt blev dræbt lige så mange under nazismen som af de jødiske folkegrupper.

På den baggrund er det fristende at spørge, om Venstre ville bruge selv samme ordvalg, hvis 300 jøder kom til Danmark fra Slovakiet. Det er indlysende nok, som Birthe Rønn Hornbech siger det, at sigøjnerne ikke har asylret efter de gældende mellemfolkelige regler. Der er heller intet ulovligt i at sende dem tilbage.

Spørgsmålet er bare, om også ordene skal sparke dem ud. Kan man tænke sig, at Venstres retspolitiske ordfører eller Venstres medlem i EU-parlamentet så hvast, så følelseskoldt og så skingrende bare ville smide 300 jøder ud med de samme ord? Danmark gjorde det jo i trediverne, da jødiske flygtninge blev leveret tilbage til Hitlers lejre, men ville vi gøre det mekanisk i dag?

Ville der ikke være plads til et eller andet menneskesyn hos et parti, der tilmed har vedtaget at bygget på et kristent grundlag? Ville der ikke inde i hovedet, hvis det drejede sig om jøder, være en bremse, der kunne trækkes i, så ordene i hvert fald et øjeblik indeholdt en forståelse for, at man allerede kan have lidt nok som folk i forvejen?

Jeg har ikke skåret i ordene fra Venstre. Her er de, nøjagtig som de er sendt ud til pressen:

"- Asylinvasionen af sigøjnere fra Slovakiet skal stoppes omgående, siger Venstres retspolitiske ordfører, Birthe Rønn Hornbech.

- De dagligt tilstrømmende sigøjneres asylansøgninger bør udtages til hastebehandling efter åbenbar grundløs proceduren, så de kan sendes retur inden for 48 timer. Jeg forventer, at indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) omgående tager initiativ hertil.

- Sigøjnere fra Slovakiet skal ikke kunne spekulere i at blive gratis forsørget af det danske samfund, hverken i kortere eller længere tid. Indenrigsministeren skal gribe ind hurtigt, så sigøjnerne simpelthen opgiver at rejse til Danmark.

- Det er fuldstændig vanvittigt og uacceptabelt, at personer, der overhovedet ikke har krav på  asyl i Danmark, kan rejse ud af landet med flere penge, end da de kom. Det spekulerer sigøjnerne selvfølgelig i."

Og kort tid efter kom så Bertel Haarders ord, og der er ikke et fjernet et komma. Venstres tidligere undervisningsminister, drengen fra Rønshoved Højskole, udtrykker sit menneskesyn sådan:

"Venstres medlem af Europa-Parlamentets retsudvalg, Bertel Haarder, foreslår visumpligt indført for at stoppe sigøjnerinvasionen fra Slovakiet. - Danmark kan naturligvis indføre visumpligt over for Slovakiet, når andre EU-medlemslande kan, siger han.

- Tilstrømningen af sigøjnere til Danmark viser med al tydelighed, at ens regler på asyl- og flygtningeområdet for alle EU-lande er det eneste middel til at undgå, at Danmark bliver en flygtningemagnet, siger Bertel Haarder."

Skulle nogen gå i kirke i morgen for at få opfrisket det kristne grundlag, som Venstre har vedtaget at bygge på, så vil lektien i alle kirker blive læst hos profeten Esajas (42,1-9). Blandt ordene er også disse:

Jeg lader min ånd komme over ham,
og han skal bringe ret til folkene.
Han skriger ikke, han råber ikke,
han løfter ikke sin røst i gaderne.
Han bliver ikke svag og knækkes ikke,
til han har ført retten igennem på jorden;
de fjerne øer venter på hans belæring.
Dette siger Gud Herren,
han som skabte himlen og spændte den ud,
som bredte jorden ud med dens vækster,
som gav åndedræt til folkene på jorden,
livsånde til dem, der færdes på den:
Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed;
jeg tager dig ved hånden.
Jeg danner dig og gør dig
til en pagt med folket, til et lys for folkene.
Du skal åbne de blindes øjne,
føre fangerne ud af fængslet
og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet.

© Poul Erik Søe 27. november 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside