Geometridæ prodi
Den europæiske målerlarve

Kristeligt Dagblad, der ellers sin egen skik tro siden besættelses-tiden holder øje med hvert fjendtligt insekt, har endnu ikke omtalt den nye europæiske målerlarve, der truer stadig nye dele af landet. Det kan skyldes god tro, fordi den nye fjende især udsættes i det danske landskab på statens bud, som det også sker med bæverne.

Den hidtil ukendte målerlarve, der som sine artsfæller hører til den meget store familie Geometridæ, er gensplejset i Brüssel, hvor man med midler, der skulle have været brugt til flygtningehjælp, har forsket sig til og frembragt et usædvanligt stort antal bagkropsled. Følgen er, at den ny målerlarve i modsætning til sine kendte artsfæller som stikkelsbærmåleren og frostmåleren har gangvorter på i alt tolv stjerneformede bagkropsled, alle gule og med nøjagtig fem millimeters afstand til den næste.

Det store antal gangvorter muliggør, at den europæiske målerlarve ikke blot kan bevæge sig ved som sine artsfæller at flytte gangvorterne fremad, men den er i stand til samtidig at gå fremad og til hvilken side, den selv ønsker det, ofte til flere sider på een gang. Den er således i stand til ikke kun som sine adskillige hundrede artsfæller i Danmark at måle længder, men også flader.

Den ny målerlarve er maria-blå, men som stikkelsbærmåleren har den, hvad sagkyndige kalder beskyttelseslighed. Den kan når som helst tage farve af det, den kravler over, så den ikke virker fremmed i nye omgivelser. Og det er den egentlige grund til, at der ikke sker nogen dansk bekæmpelse af den, hvad der også ville stride mod den ny EU-kommissions forslag om at frede den som overnationalt, grænseoverskridende insekt.

Også fødevareminister Henrik Dam Kristensen er aldeles tryg ved det ny insekt, fordi han efter eget skøn mener, at indholdet af gensplejset materiale kun er bagatel-agtig. Dertil kommer, at insektets skade-virkninger ikke kan måles i landbrug og havebrug, hvor artsfællerne hidtil har taget rigeligt for sig af retterne.

Derimod volder den europæiske målerlarve stor skade på landets skoler, hvor den som et forsøg er sat ud af Statens Evaluerings-institut og godkendt efter indbyrdes forhandling af både undervisnings- og kirkeministeren.

Hjulpet af skolernes dårlige indeklima yngler målerlarven, der har fået navnet Geometridæ prodi, kraftigt i klasserummene, hvor den går sin målende gang over alt undervisnings-materiale og opæder alt, hvad der på mindste måde er selvstændigt eller blot forskelligt fra larvens indbyggede europæiske målestok.

Larvens virkning på skolerne synes at være den samme, som kendes fra den bille, der overfører sygdom til elmetræerne. Blot billens tilstedeværelse, endnu før dens medbragte bakterier går til angreb, er tilstrækkeligt til, at elmetræet begår selvmord, og det synes også at ske med skolefriheden, hvor målerlarven rykker frem.

Flere steder i landet meldes om, at den ny målerlarve på det seneste også med socialministerens ivrige godkendelse har vist sig på adskillige plejehjem, hvor ensheden i fremtiden vil være vigtigere end ensomheden. Larvens gensplejsning hævdes at omfatte en indbygget chip, der melder måle-resultaterne til et centralt europæisk kontor. Resultaterne kan – efter krav fra partiet Venstre - følges dag for dag på www.snylter.eu.

© Poul Erik Søe - Kommentar i Kristeligt Dagblad 22. oktober 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside