Modstanderne af euroen danner
forening for at hjælpe tilhængerne
Foreningen ”Ned med flaget” uddeler priser til modløse euro-tilhængere

Hver gang vi har folkeafstemning, bliver der altid stiftet nye foreninger, hvis eneste formål er at blive omtalt i pressen. Det har manglet denne gang, men i dag har en kreds af danske euro-modstandere stiftet en forening til hjælp for euro-tilhængere.

Der bliver flere og flere modstandere af euroen, og det bekymrer selv nej-sigerne. ”Hvis alle og enhver går rundt og siger nej, er der jo ikke noget interessant ved os længere”, siger et medlem af den nye forening til Enmandsavisen.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen har så sent som i dag givet Venstre og Konservative skylden for, at der er for mange nej-sigere. Venstre og Konservative har længe sagt., at det er Nyrups skyld på grund af hans grundlovs-overtrædelse i Østrig-sagen. Ingen har længe udtalt sig om euroen og dens virkninger, men klager over, at andre ikke gør det.

Modstandernes ny forening til støtte for tilhængerne kalder sig ”Ned med flaget”. Hjælpen kommer, fordi euro-modstanderne frygter en sommer helt uden debat, da der kun vil være nej-sigere tilbage. Modstanderne mener også, det helt vil ødelægge den forventede gyser-stemning på afstemnings-aftenen 28. september, når alle siger nej.

Et flertal i styrelsen for den ny forening går så vidt, at de kræver ny lovgivning om folkeafstemninger. Foreningen mener, at man af hensyn til den frugtbare debat må påbyde,  at folk med lige husnumre stemmer ja og folk med ulige husnumre nej. Der er næppe anden måde at komme bølgen af nej til livs på, mener foreningen.

Foreningens støtte til særligt fremragende ja-sigere sker ved, at foreningen tildeler dem en ny hæderspris, et blåstjernet dansk flag. Foreningen har denne forklaring på valget af hædersprisens form:

- EU er jo vred over, at vi flager med blåt flag, selvom badevandet ikke er rent. Men de blå flag bør netop kun bruges, hvor vandet ikke er rent. Så slipper vi for det meste af alt det grimme flageri langs vore kyster. Man sætter da også kun gift-etiketter på de flasker, der er gift i, og skriver ikke på alle de andre, at de er uden gift. Foreningen vil bruge det blå flag til at hædre ja-sidens mest fremragende ordførere, som virkelig lægger gift ud for euro-modstanden.

Derfor har statsminister Poul Nyrup Rasmussen været selvskreven til at få tildelt det første flag. Han er i Brüssel i dag og har mødt selve kommissions-formanden Romano Prodi, og det har fået ham til at skyde underlivet frem, mener foreningen ”Ned med flaget".

Nyrup siger til Ritzaus Bureau, at ”det er en stor fejltagelse at antage, at et nej betyder ingen ændring. Et nej vil ændre verden, mens et ja vil videreføre den økonomiske udvikling for Danmark på en fornuftig måde”.

"Ordene tyder på en fuldstændig drejning af debatten," siger foreningen ”Ned med flaget”. Før ville Danmark være uden indflydelse, hvis vi siger nej, men nu vil et nej ændre hele verden. Foreningen er ikke i tvivl om, at Nyrups nye standpunkt virkelig vil øge tallet af ja-sigere, og hans brug af ordet fornuftig indgår også i grundlaget for flag-tildelingen. Absolut ingen har brug ordet fornuftig før i euro-debatten.

Det ny Danmarks-flag er allerede ved foreningens stiftelse også tildelt LO. Foreningen giver LO flaget, fordi LO i det skjulte har fundet ud af, at LOs medlemmer er imod euroen, men LO gør virkelig noget ved det.

”Lønmodtagerne tænker kun på sig selv, og det vil uvægerligt føre til et nej”, siger modstandernes ny støtte-forening for tilhængerne og fortsætter: ”Lønmodtagerne er tilfredse med, at arbejdsløsheden i Danmark kun er det halve af arbejdsløsheden i euro-landene. Er det måske broderskab og fællesskab? Hvis alle folk stemmer nej, hvordan kan vi så sikre, at arbejdsløsheden bliver harmoniseret, så der er lige så mange arbejdsløse her som i det øvrige Europa?”

Især er foreningen ”Ned med flaget” glad for LOs udtalelse om, at et nej vil koste 35.000 arbejdspladser, fordi renten stiger helt vildt. Det er dobbelt så meget, som euro-ivrige bank-folk gætter på. ”Men hvad ved bankfolk om penge? De må jo hele tiden låne andre folks penge for at have nogen at arbejde med,” siger den ny forening som opmuntring til LO.

Foreningen ”Ned med flaget” vaklede et øjeblik i vedtagelsen af, at LO skulle have det blå flag. Grunden var, at dagbladet Politiken i dag kan fortælle, at ”LO-økonomerne erkender, at der er tale om "usikre" tal, og beregningen betegnes som "alene illustrativ”.

Foreningen ”Ned med flaget” opfordrer samtidig med flag-tildelingen LO til i fremtiden at holde den slags om ”usikre tal” og ”illustrative beregninger” skjult sammen med meningsmålinger, der viser et nej-flertal blandt LOs medlemmer. Nu gælder det kun om een ting, nemlig at stå fast. Og så kan man altid efter folkeafstemningen snakke om, hvad man stod fast på.

Foreningen har i øvrigt søgt EU om tilskud til blåt stof, da den regner med at få brug for et stort antal flag. Ved redaktionens slutning forelå der ikke svar på ansøgningen.

© Poul Erik Søe – 19. april 2000.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside