Fruens liste
Nu bliver samtalen om euroen demokratisk, når Marianne Jelveds forbudsliste mod skadelige ord kommer frem

Ikke bare har euroens tilhængere sat sig på langt de fleste af de skatteyder-kroner, der skal bruges til at skaffe os en mening om euroen inden folkeafstemningen 28. september. Nu vil økonomiminister Marianne Jelved også have mundkurv på dem, der synes, at kronen ikke er så tosset endda.

Berlingske Tidende, hvis redaktion allerede har sat bur omkring dem, der er for kritiske mod euroen, skriver, at "Dagens Gallup-måling viser næsten dødt løb. 46 procent ja og 44 nej. De fleste målinger viser, at ja'et er ved at smuldre, og det har sendt bølger af frustrationer og bekymring gennem ja-partierne."

Nu har Berlingske selvsagt ret i, at det ikke er meningen med tilværelsen, at man skal gå rundt med frustrationer og bekymring. Det kan ingen ønske for nogen og da slet ikke for ministre med så ansvarligt et arbejde, at vi har bedt for dem i kirken hver dag i påsken.

Berlingske Tidende kan også fortælle, hvad der har ødelagt Marianne Jelveds påske: "Ifølge Mariane Jelved skyldes nej-fløjens succes bl.a., at vælgerne ved udskrivningen af afstemningen har aktiveret deres kritiske sans, men dernæst er de dårlige tal et tegn på, at den kampagne, som modstanderne har ført de seneste uger, har virket. En kampagne, som har ført fokus væk fra det økonomiske og over på mere følelsesladede emner om dansk selvstændighed og suverænitet."

Ingen af os kan lægge ryg til, at økonomiministeren ikke har det godt. Og det bedste råd, jeg i forbifarten kan give hende, er simpelt hen at udgive en liste over, hvilke ord der ikke må bruges i den demokratiske samtale.

Det er da helt ligetil, at ord som selvstændighed og suverænitet står øverst på den ny forbuds-liste. Jeg skal være den første til at bede om tilgivelse for, at jeg overhovedet har kunnet få det indfald at bruge den slags ord. Sædvanligvis kalder jeg suverænitet for selvråderet, når jeg skriver om den slags i Enmandsavisen. Men jeg skal gøre mit bedste for, at den slags ord ikke slipper igennem i fremtiden.

Jeg vil bede økonomiministeren om, når pressen og bevægelserne imod euroen får de nye regler om ytringsfrihed, at hun så også husker at sende listen til Enmandsavisen. Adressen er elpost@loenne.dk

Indtil da lover jeg det største mådehold. Jeg er klar over, at et ord som Østrig heller ikke er gavnligt for samtalen om euroen, og når jeg nu skriver Østrig er det kun for at minde mig selv om ikke at bruge ordet - og minde økonomiministeren om, at hun skal huske at få ordet med på listen. For en sikkerheds skyld foreslår jeg, at listen også omfatter ord som kystrig, trøstrig og høstlig - fordi lidt for tæt lydsammenfald i ordene kan føre folkets tanker i gal retning.

Jeg vil også lige gøre Marianne Jelved opmærksom på, at det ikke er nok at få styr på pressens og euro-modstandernes ordvalg. Jeg vil nødig være stikker, men det ser ikke godt ud, når professor i statsforfatningsret Henning Koch, i Ugebrevet MandagMorgen bruger det væmmelige ord suverænitet helt uden at tænke på de skadelige følger.

Ugebrevet skrev 20. marts 2000: " Et nej vil klart vise, at der er en enorm kløft mellem befolkning og folketing, siger Henning Koch. Han siger, regering og folketing må give EU-skeptikerne håndfaste, juridiske garantier ved at lade grundloven beskrive grænserne for dansk suverænitetsafgivelse." Marianne Jelved vil sikkert give mig ret i, at professorer i statsforfatningsret ikke skal rende rundt og sige "suverænitetsafgivelse". Fruens liste bør derfor også sendes til universiteter og højere læreanstalter.

Jeg har skam lagt mærke til, at fru Jelved ikke har ordet indflydelse med på sin liste, og det forstår jeg så udmærket. Men ville det ikke være en mulighed, om fruens indflydelse blev brugt på den tyske udenrigsminister Joschka Fischer. Det ser jo ikke godt ud, hvis danskerne har forbud mod ordet suverænitet, mens tyskerne godt må bruge det. Fruen ved sikkert, at så vælder 1864 og 9. april op i modstandernes barnlige sind.

Fruen har sikkert lagt mærke til, at den tyske udenrigsminister i sin tale til sit eget parti 21. november i fjor sagde: "Jeg mener, at vi med vores skridt til at indføre en euro uafvendeligt har taget skridtet til fuld integration. For første gang afgiver suveræne lande deres suverænitet på kerneområderne til de europæiske institutioner.”

Nu kan enhver sige sig selv, at tyskerne, som er med i euroen, ikke har forstand på den slags som suverænitet. De har jo ikke haft en demokratisk samtale forud som den, vi glæder os til, når fruens liste foreligger. Jeg har ikke diplomatisk kundskab nok til at vide, hvordan man klarer den, men har fuld tillid til fruens indflydelse. Måske kunne man simpelthen sætte Tyskland på forbudslisten ved siden af Østrig. Der er sandelig mer end nok at tale om i forvejen i demokratiet.

© Poul Erik Søe – 13. april 2000.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside