Ny dansk krænkelse af
færingernes landsstyre

Dårligst tænkelige løsning at gøre en centrumdemokrat til formand for folketingets færø-gruppe

Det er i orden, selvfølgeligt og nødvendigt, at folketinget følger statsminister Poul Nyrup Rasmussens forhandlinger med færøske regering, landsstyret, om det færøske folks fremtid.

Det må derfor prises, at folketinget har lavet sig en færø-gruppe, som følger forhandlingerne så tæt – som Nyrup nu tør. Sagen er jo, at statsministeren ikke er uvildig. Mer end nogen anden er det hans skyld, at der overhovedet skal forhandles netop nu.

Det er Nyrup Rasmussen, der har fremkaldt den helt forståelige vrede, som findes på Færøerne både blandt tilhængere og modstandere af samhørighed med Danmark. Det er statsministerens kluntethed og ydmygende optræden over for færingerne i bank-sagen, der har udløst den stilling, færingerne og danskerne er i.

Derfor er det ringe, at han ikke har bisiddere, for eksempel den radikale vicestatsminister eller udenrigsministeren, med til forhandlingerne med færingerne. Det er især galt, fordi Nyrup Rasmussen lige som i Dalai Lama-sagen ikke kun er statsminister, men også partiformand. Han skal foruden Danmarks anstændighed også samtidig varetage interesserne hos de færøske socialdemokrater, som vil det modsatte af det færøske lagtings flertal og det færøske landsstyre.

Hvem husker ikke, da statsministeren brovtende stillede sig op uden for det færøske lagtings hus og spurgte de færinger, der gik krævegang imod ham, om der var nogen, der ville tale med ham. Han så det selv som en sejr, at det var der ikke. Klogere folk om land ville have indset, at man kan være så ringe, at der ikke er grund til at spilde ord.

Men nu er der nogen, der vil tale med statsministeren. Og så er det ham, der ikke vil svare. Den færøske regeringschef, landsstyrets formand Anfinn Kallsberg skal forhandle med statsminister Nyrup tirsdag.

Forud har færingerne spurgt, om Danmark er mest interesseret i en associering mellem Danmark og Færøerne, eller om Danmark helt ønsker båndene kappet. Nyrup prøver på ny at ydmyge det færøske folk, både tilhængerne og modstandere. Han svarer ikke, som om færingerne slet ikke er til som folk for ham.

Man kunne have håbet på, at folketingets færø-gruppe var en mulig genopretter af i hvert fald tålelige og anstændige forhandlings-vilkår. Men det håb er allerede bristet.

Folketinget har nemlig valgt den værst tænkelige løsning, da færø-gruppens formand skulle udpeges. Det blev en centrumdemokrat, Peter Duetoft. Det er en ny krænkelse af færingerne. Det var just centrumdemokraterne, der mere end noget andet parti deltog i statsminister Poul Nyrup Rasmussens ydmygelse af færingerne. Det var centrumdemokraterne, der hjalp Nyrup, så han slap for en egentlig dommer-undersøgelse af den dansk-færøske banksag. Og det skete, selvom færingerne havde ønsket en dommer-undersøgelse.

Men  værst er det dog, at netop centrumdemokraternes formand, Mimi Jakobsen, var den, der valgte de mest nedladende ord om færingerne, da det stod værst til: - De kan rende os, de færinger.

Hvor megen dårskab skal det danske folk stadig tåle i den politiske omgang med færingerne – af alle folk på jorden det folk, vi har tættest folkeligt fællesskab med historisk og nutidigt?

© Poul Erik Søe – 29. april 2000.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside