I de røde lygters gade
med sænkede øjne

Socialdemokratiet har holdt møde til morgen og er blevet enige om, at de er enige. De er enige om, hvad de skal sige om euroen. Der har været ballade, men det viser at være den slags uskyldighedens ballade, der alene har som mål at skabe omtale.

Svend Auken har ladet sig misbruge uden at sige fra og uden at vise holdning. Trods min velværnede agtelse for ham, så er der grænser for, hvor længe han kan spille uskyldig modstander af Poul Nyrup Rasmussen og så alligevel lade sig bruge i Nyrups spil.  

Men nu er de altså enige. Nu skal der fortælles om euroen på gadeplan og i øjenhøjde. Sådan siger de selv gennem euro-talsmanden Dam Kristensen. De må åbenbart have været højt hævet over folket indtil nu. 

Som elpost har jeg allerede fået det første eksempel på socialdemokraternes nye oplysning på gadeplan og i øjenhøjde. Det socialdemokratiske folketingsmedlem Grete Schødts har sendt mig en udtalelse, hvor gadeplanet synes at ligge i de røde lygters luderkvarter, og hvor øjenhøjden kan lige være meget, for ordene er sagt med uskyldighedens og uvidenhedens sænkede blik. 

Det er vigtigt for Grete Schødts, at vi siger ja. Med hendes egne ord: ”Når det er så vigtigt for mig, skyldes det helt grundlæggende de samme forhold som har fået mig til at blive Socialdemokrat. Det er hensynet til de svage, hensynet til trygheden for den helt almindelige dansker, og ikke mindst at søge den indflydelse der skal til for at udvikle velfærdssamfundet.”

 Men så gør Grete Schødts sig til luder for euro-sagen og røber, at hun end ikke har det mindste kendskab til helt grundlæggende sager. Hun siger: ”Udenfor den fælles valuta, kan vi ikke garantere at der ikke kommer en valutakrise. Vi kan ikke garantere, at det ikke pludseligt bliver nødvendigt med rentestigninger. Er det pjat - nej. Så sent som i 1998 blev vi ramt af rystelserne af Ruslands valutakrise. Det betød, at 40 mia. kroner blev tømt ud af den danske valutakasse på få døgn. Det svarer til hvad vi bruger på efterløn i 2? år!!! Behøver jeg nævne, at EURO-landene ikke blev ramt.”

Jeg ved ikke rigtigt, hvor det sære tal ”2?” kommer fra. Måske har hun ment, at partikontoret skulle fylde ud, da hun ikke selv har haft anelse om det. Det får være. Værre er det, at hun skildrer et valutasving i 1998 og siger, at euro-landene ikke blev ramt. Euroen trådte imidlertid først i kraft 1. januar 1999.

Mon Gretchen ikke skulle flytte benene ud i en gade med mere lys, så hun kan læse på lektien.

© Poul Erik Søe – 7. august 2000.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside