Vidste Helveg og Jelved
noget om Østrig-aktionen?

Udenrigsminister Helveg Petersen og vicestatsminister Marianne Jelved må redegøre for deres kendskab til EUs indgreb 

Det er ganske i orden, at en statsminister er en løgnhals og grundlovsbryder. Og det pynter kun på hans diktatoriske fremfærd, når han samtidig bekymret i EUs navn blander sig i et andet lands regerings-dannelse.

Det er holdningen i Socialdemokratiet, Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og hos Centrumdemokraterne.

Så meget kan vi lære af de seneste ugers omgang med dansk folkestyre. Vi troede ellers, at den slags hørte enevælden og historien til.

Vi har for kort tid siden fået at vide, at den socialdemokratiske statsminister H C Hansen på nøjagtig samme vis krænkede landets grundlov ved ganske alene at tillade amerikanske atombomber på Grønland. Samtidig drog han løgnagtigt landet rundt og talte varmt og indtrængende for folketings-flertallets vedtagelse, nemlig at der ikke måtte være atombomber på dansk jord.

H C Hansen spurgte ikke folketinget, end ikke repræsentanter for de partier, han i disse spørgsmål havde flertal sammen med. Han gav end ikke oplysninger til sin egen regering.

På den baggrund og efter regeringens løgnagtige færd de seneste uger må det være rigtigt at finde ud af, hvorvidt regeringen havde oplysninger om, at Poul Nyrup Rasmussen uden om folketingets grundlovfæstede udenrigspolitiske nævn deltog i EUs indblanding i Østrigs indre anliggender.

Vi ved, at Poul Nyrup Rasmussen ikke spurgte folketinget. Men spurgte han regeringen eller nogle af dens medlemmer? Landets finansminister, Mogens Lykketoft, er jo siden i en stræben efter at redde statsministeren afsløret som medvider i sagen, dog kun på pindemads-planet.

Efter det hidtil oplyste fik landets udenrigsminister, Niels Helveg Petersen fra Det radikale Venstre, intet at vide forud. Da nu næsten alt, hvad der hidtil er oplyst, har måtte vige for sandheden, må det være rigtigt, at Niels Helveg Petersen gør rede for i enkeltheder, hvordan han blev oplyst om Nyrups færd i EU-sagen - og hvornår han blev det.

Det radikale Venstres økonomiminister, Marianne Jelved, er vicestatsminister. Det må være et simpelt krav, at hun ligeledes i enkeltheder oplyser danskerne om, hvornår og hvordan hun fik oplysninger om sagen.

© Poul Erik Søe – 19. februar 2000.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside