Folketinget bør fuldføre
regerings-omdannelsen

Da Nyrup ikke går selv, må folketinget hjælpe ham i overtøjet

Regeringen omdannes her til morgen. Det sker lige i dag for at mindske pressens omtale af statsminister Nyrup Rasmussens optræden som diktator, der uden om folketingets udenrigspolitiske nævn, det andet regeringsparti og udenrigsministeriet har tilsluttet sig EUs indgreb over for Østrig. Vi ved nu, at Nyrup sagde ja til indgrebet, endnu før han kendte det!

Folketinget skal have statsministeren på pinebænken i dag i folketingets spørgetid. Han skal redegøre for faxen, der først ikke blev fundet, siden ikke blev læst, og endnu senere viste sig at være læst af seks embedsmænd i statsministeriet - men sandelig helt tilfældigt ikke af Nyrup.

Det er dagens hovedsag, men pressens nyheder og meninger kan styres. Man kaster lunser af andre nyheder ud til journalisterne i håb om, at de så ikke kan få plads til at omtale Nyrups skandaler.

Der er intet galt i, at nye ministre får ord med på vejen i den trykte og elbårne presse. Det er aldeles selvfølgeligt, at en regerings-omdannelse omtales som vigtigt stof, lige som det er god skik, at nye mennesker på nye pladser i politik får en rimelig mulighed for at komme godt i gang.

Men statsministeren, der hele tiden har sagt, at der ikke kommer regerings-omdannelse, skal selvsagt ikke have held med at styre ytringsfriheden og meningsdannelsen med sit dobbelt-spil her til morgen.

Der kommer - som det er skik og brug - særlige udsendelser i formiddag om de nye ministres modtagelse og godtagelse hos dronningen. Men man må gå ud fra som givet, at der også kommer særlige udsendelser om statsministerens møde i eftermiddag på folketingets pinebænk om Østrig-sagen. Og nyheds-udsendelserne i aften udvides helt selvfølgeligt for at dække det, der er og bliver dagens hovedemne - Nyrup som diktator og grundlovsbryder.

Folketinget bør fuldføre statsministerens regerings-omdannelse. Det er jo ikke livet om at gøre, at Sonja Mikkelsen flyttes fra trafikministeriet til sundhedsministeriet. Men det handler om folkestyrets overlevelse, at folketinget hjælper Nyrup overfrakken på og sætter ham ud i kulden. Det er utåleligt, hvis løgnen skal blive siddende i landets tredievigtigste stol.

Efter formiddagens regerings-omdannelse er halvdelen af det danske folk stadig uden for indflydelse, nemlig modstanderne og indsigerne mod EU. Som i 25 år dannes der kun regering for det halve kongerige.

Tilmed drejer statsministeren kniven rundt i det åbne sår ved at gøre Ritt Bjerregaard til minister. Ritt Bjerregaard blev af EU-parlamentet tvunget væk fra posten som EU-kommissær, fordi hun efter EU-parlamentets vedtagelse havde del i det fælles ansvar for EUs svindel og korruption. Ritt Bjerregaard kunne ikke genudnævnes til EU-kommissær. Men dansk salmonella-minister kan hun sagtens blive.

Jacob Buksti, der lige er blevet irettesat af statsministeren for at ville udskyde folkeafstemningen om euro-møntunionen, ophøjes, så man tro, at hans ord om afstemningen var aftalt spil. Buksti har desuden så sent som i mandags ivret for, at der skal holdes færre danske folkeafstemninger om EU.

"Det kan ende med, at man spiller hasard med Danmarks placering i det europæiske samarbejde, fordi man sender alt muligt til folkeafstemning, uden at folk har en jordisk chance for fornuftigt at forholde sig til det." Sådan sagde den mand, der nu får kors og bånd og stjerner på. Han sagde ikke, at der kun har været de folkeafstemninger, som politikerne selv har ønsket - eller som grundloven kræver. Hans udnævnelse samtidig med Ritt Bjerregaards er en dyb krænkelse af halvdelen af det danske folk, som i et kvart århundrede er holdt uden for regerings-indflydelse.

Ellers ser skakbrættet ud som før. Der er kun flyttet rundt på bønderne. Men der er demokratisk salmonella i regerings-stalden, så længe statsministeren som den egentlige smittekilde holdes oppe af mangel på demokratisk vilje hos Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Fra Christiansborg har det de seneste to dage lydt, at Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i statsministerens løgne-sag vil lade sig spise af med en vedtagelse i folketinget om, at statsministeren skal holde grundloven. Det er ikke nødvendigt at stemme om det. Det har statsministeren skrevet under på. Men det har Det radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens folketingsmedlemmer også. Hvis de vil kalde sig demokratiske partier, må de leve op til deres egen underskrift.

© Poul Erik Søe – 23. februar 2000

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside