Venstre ved man, hvor man har,
for Venstre mener det hele

To modstridende synspunkter om flygtninge er lige netop Venstres politik. Der er luft i ballonen, også når den har mistet pusten

Det blev Venstres store dag. Det skulle have været regeringspartiernes. Venstre fik den meste omtale, fordi partiet sendte en politisk prøveballon til vejrs. Regeringspartierne, der havde regnet med en god presse-dag på den første af de ny folkehøringer, måtte se Venstres folketingsmedlemmer afløse hinanden på skærmene.

Venstres ballon var ganske naturstridig. Den steg mere og mere op på himlen, jo mere pusten gik af den.

Venstre overhalede Dansk Folkeparti inden om, som en del af pressen skrev. Birthe Rønn Hornbech skrev på Venstres hjemmeside ikke særligt hjemlige ord. Flygtninge skal søge asyl i Danmark fra en flygtningelejr.

Ordet skal var afgørende. Det blev tolket sådan, at flygtninge skulle afvises ved den danske grænse. De skulle rejse tilbage til en flygtningelejr og søge asyl derfra.

Straks ordene var kendt af pressen, dukkede der andre Venstre-folk op, som sagde det modsatte, blandt dem Farums Peter Brixtofte. Venstre havde en menneskelig flygtninge-politik, og Birthe Rønn Hornbechs ord var ikke Venstres politik.

Det holdt man så et lukket møde om i Venstres folketingsgruppe torsdag morgen. Nogen folkehøring var det i hvert fald ikke. Frem stod Venstre-formanden Anders Fogh Rasmussen. Og højdepunktet var, da han sagde, at begge standpunkter var Venstres - altså både for og imod tilbagevisning af flygtninge ved grænsen og krav om asyl-ansøgning fra en flygtninge-lejr.

Anders Fogh Rasmussen havde skam en helt særlig tilføjelse. Venstre kunne selvsagt ikke drømme om at gennemføre afvisninger af virkelige flygtninge ved den danske grænse. Nej, meningen var, at EU skulle vedtage sådan en regel som del af en fælles EU-politik. Og det ville Venstre kæmpe for.

Nu er det jo med Venstres kærlighed til EU ganske sært, at EU skal bruges til en umenneskelighed, som Venstre selv ikke vil lægge navn til på dansk jord. Og det er svært at se, hvordan det umenneskelige bliver menneskeligt, fordi det sker i EUs navn.

Men Anders Fogh Rasmussens brug af EU som nødløsning på Venstres krise havde en særlig grund. Både Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti havde i mellemtiden sagt, at hvis Birthe Rønn Hornbechs ord er Venstres politik, hvad de jo altså også er ifølge Fogh Rasmussen, så vil de to partier ikke deltage i eller støtte en borgerlig regering under Venstres ledelse efter et valg.

Det var altså pludselig noget andet, det handlede om, selvom det nok har været forudset af Venstre. Den planlagte firkløver-regering efter et valg var i fare. Når Anders Fogh Rasmussen tager det så roligt, har det nok grund i virkeligheden.

Hverken Centrumdemokraterne eller Kristeligt Folkeparti har mod til at støtte en socialdemokratisk ledet regering. Kristeligt Folkeparti har prøvet at deltage i en socialdemokratisk ledet regering og er næsten ikke kommet sig siden. Partiet har i valgkampe ganske modsat de særkristnes oprindelige grundlag valgt side i regerings-spørgsmål før valg - og valgt borgerligt, fordi de ved, der er flest stemmer i det blandt deres vælgere.

Centrumdemokraterne har også siddet i en socialdemokratisk ledet regering og styrtede ud, fordi meningsmålingerne dalede, og fordi partiet vidste, at de hentede flest af deres stemmer hos de borgerligt sindede vælgere.

Ingen af de to små partier står altså i en fri stilling, hvor de kan vælge side efter lyst - meget langt fra Det radikale Venstres midterstilling, der er om ikke fri, så friere i forhold til fløjene. Hverken Centrumdemokraterne eller Kristeligt Folkeparti vil kunne overleve et valg, udskrevet efter at de lige har fældet en borgerlig regering. Deres påståede midterstilling har ingen grund i virkeligheden. De er ganske enkelt lænket til borgerlige regeringer.

Lige nu lader Mimi Jakobsen fra Centrumdemokraterne flygtninge-spørgsmålet være afgørende for en kommende regerings-dannelse. Men Centrumdemokraterne har været med i en stor del af den flygtninge-politik, som den socialdemokratisk-radikale regering med rette skældes ud for. Og hvis der var alvor i alvoren, så ville Centrumdemokraterne have fastholdt deltagelsen i en socialdemokratisk ledet regering alene af hensyn til flygtninge-spørgsmål. Og så langt rækker alvoren ikke.

Dansk Folkeparti var også ude i løbet af torsdag aften med ord om, at hvis Venstre ikke vil stramme flygtninge-politikken efter et valg, så vil Dansk Folkeparti være rede til at vælge en borgerlig regering. Al erfaring siger, at en sådan handling vil halvere Dansk Folkeparti, så virkeligheden under et formentlig kommende borgerligt flertal vil være som nu. Venstre og konservative kan styre uden frygt for de små partier, ligesom statsminister Nyrup Rasmussen endog kan bryde grundloven, uden at Socialistisk Folkeparti eller Enhedslisten tør røre en finger.

Så Venstres ballon-opsendelse var ikke kun til skade for partiet. Man tog brodden af regeringens folkehøringer og mindskede omtalen. Man endte med at sige, at Venstre mener om flygtninge-politik, hvad partiet hele tiden har ment. Og da partiet sagtens kan rumme to helt modstridende synspunkter, som vi så det onsdag og torsdag, så mener Venstre det hele. Venstre ved man, hvor man har.

© Poul Erik Søe – 3. marts 2000. Tegningen af "ballonmænd": Astrid Søe

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside