Enmandsavisens redaktør
ikke nationalbankdirektør

Hvis læseren har hørt et rygte om, at Enmandsavisens redaktør har afslået et tilbud om at blive nationalbankdirektør i stedet for Bodil Nyboe Andersen, må det på det alvorligste tilbagevises, da redaktøren end ikke har fået sådan et tilbud.

Rygtet, der formentlig er opstået blandt fagøkonomer, har intet hold i virkeligheden. Rygtet, der for at tydeliggøre det altså intet har på sig, har nok sin egentlige grund i, at Enmandsavisens redaktør forud for folkeafstemningen ikke så lidt mere nøjagtigt end den nuværende nationalbankdirektør har sagt, hvordan fremtiden ville være for dansk økonomi efter et nej til euroen.

Enmandsavisen var længe før folkeafstemningen om euroen ene om at fastslå, at den danske rente ville falde efter et dansk nej, og at udenlandske investeringer ville stige mærkbart efter et nej. Danske finanseksperter har de seneste dage ventet og ventet på, at renten ville falde, fordi spændvidden til euro-renten er blevet for stor. Den danske krone klarer sig simpelthen for godt, mens euroen i skrivende stund har sat endnu en bundrekord på 0,823 i forhold til dollar. Euroen har nu på valutamarkederne sat  30 procent af sin værdi til på mindre end to år.

Også den anden del af Enmandsavisens skøn - for ikke at sige vurdering og analyse - er til fulde opfyldt. Helt overraskende for fagøkonomer og især nationalbankdirektøren er udlandets investeringer i Danmark steget voldsomt, med hele 14 milliarder de tre første uger af oktober. Enmandsavisen forudså netop, at Danmark ved et nej til euroen ville kalde på øget investerings-lyst i udlandet, og at de langt talrigere euro-modstandere i euro-lande som Tyskland og England ville række danskerne hånd efter et nej.

Det må dog på det kraftigste understreges, at Enmandsavisens nøjagtige forudsigelse af det økonomiske forløb efter euroen selvsagt aldrig kunne tillægges nogen som helst værdi, da forudsigelsen alene byggede på almindelig omtanke, hvad der tydeligt for enhver ikke kan sammenlignes med analyser, beregninger og vurderinger, foretaget af folk med mere end mange års økonomisk uddannelse.

Og en sammenligning med nationalbankdirektøren er selvsagt så langt ude i skoven, at det i skrivende stund endog ligger redaktøren selv fjernt. Ganske vist holdt ingen af nationalbankdirektørens forudsigelser, men det afgørende for en nationalbankdirektør er ikke, om nationalbankdirektøren vurderer rigtigt. Det afgørende er, om nationalbankdirektøren er troværdig, og det er viser en meningsmåling, at hun er. Målingen er ikke af ganske ny dato, men den slags målinger påvirkes formentlig ikke af kendsgerninger og udviklinger. Nationalbankdirektører er simpelthen troværdige.

Derfor står det nok også stadig fast, hvad nationalbankdirektøren sagde forud for folkeafstemningen om euroens kurs i forhold til dollaren. Hun mente, at det har ingen som helst betydning for den almindelige dansker, hvis vi da ikke skal holde ferie i Miami. Med euroens stadige fald kan det da på grundlag af nationalbankdirektørens ord slås fast, at det stadig ikke er tid til for danskere at holde ferie i Miami.

Når andre mener, at den stærke danske krones binding til den elendige euro og euroens stadige fald mod afgrunden vil føre til rentestigninger, pengeforringelse og øget ledighed, så husk lige på, at de jo ikke er nationalbankdirektører. 

© Poul Erik Søe – 26. oktober 2000.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside