Afstemningsaftenen kl. 23,45
Nyrup stjæler
folkets nej-sejr
I partiledersamtalen røbede statsministeren, at han vil fortsætte forhandlingerne om ny EU-traktat uden hensyn til det danske nej

Magten sad igen i højsædet, inden den danske nej-dag var omme. Allerede ved partiledersamtalen lidt før midnat på afstemningsdagen viste det sig, at statsministerens plan er at stjæle det danske folks nej-sejr. Han erklærede, at han ville fortsætte forhandlingerne om den ny EU-traktat, der skal bære den franske by Nices navn, uden hensyn til folkeafstemningens resultat.

Dermed bygger statsministeren på en aftale, han har gjort med de fire ja-partier før afstemningen i dag. Han og senere økonomiminister Marianne Jelved bekræftede begge, at de ville fortsætte forhandlingerne om en ny EU-traktat uden hensyn til de holdninger, der er givet til kende fra det danske folk.

Ja-partierne bliver ved med at sige, at afstemningen skal læses som en opfordring til forhandlinger mellem alle partier om Danmarks forhold til EU. Men det er jo en skævvridning. Det er ikke Danmarks forhold til EU, det handler om. Det er EUs forhold til Danmark - og hver af de andre enkelte, selvstændige stater.

Statsministeren og økonomiministeren slæber det danske nej gennem sølet, som om Danmark er deres ejendom og danskerne stemmekvæg, der kan få lov at sætte lidt krydser, men som man ikke behøver at tage hensyn til bagefter. 

Det er da indlysende, at ja-partierne ikke kan blive siddende på deres gamle vedtagelse om, hvad der skal ske med den nye EU-traktat. Før man kan tage noget som helst alvorligt om en fremtidig EU-politik, må det da være klart, at det nære skal passes først. Om 70 dage skal der forhandles ny traktat. Det er en krænkelse af de danske vælgere, både ja-sigerne og nej-sigerne, at dagens sluttal ikke straks udmøntes i en ny EU-politik.

© Poul Erik Søe – 28. september 2000.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside