Nationalbankdirektøren
som partipolitisk vidne
Om tab af købekraft og ferier i Miami

Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen har været i Danmarks Radios "Pengemagasinet". Det lignede Statsradiofoniens gode, gamle dage, da medarbejderen Mogens Rubinstein åbenbart fandt det nødvendigt forud at sige, at Bodil Nyboe Andersen er meget troværdig. Det var der en meningsmåling, som sagde. Den slags skulle ikke være nødvendigt, når det gælder Bodil Nyboe Andersen. Derimod var der mange andre i disse uger, hvor vi gerne lige ville have at vide forud, hvor de står på troværdigheds-skalaen i den meningsmåling.

Nu er der imidlertid forskel på troværdighed og uvildighed. Og nationalbankdirektøren prøvede ikke at være uvildig, hvad hun heller ikke har pligt til. I hvert fald ikke efter regeringens og folketingsflertallets mening. Det er jo netop derom striden står, og det bliver nu domstolene, som skal afgøre, om embedsmænd må lade sig spænde for en regerings politik til daglig og i valgkampe. Domstolene har netop afvist statsminister Nyrups Rasmussen krav om, at sagen om embedsmænds uvildighed ikke blev prøvet ved retten.

På den baggrund må det siges, at nationalbankdirektøren holdt sig inden for de afstukne rammer. Hun er embedskvinde og følger den nuværende regerings og folketingsflertallets tolkning af, hvad embedsmænd kan tillade sig. Det er svært at se, at hun kunne gøre andet - hvis hun da ikke af egen drift ville vælge at optræde uvildigt i Danmarks Radio. Nu var hun som et partipolitisk vidne - og som sådan bedre end de fleste.

Et eksempel er nationalbankdirektørens udtalelse om euroens kursfald. Euroen er 25-27 procent mindre værd i forhold til dollar, end da euroen blev søsat.

Nationalbankdirektøren sagde, at det var almindelige mennesker nok ikke optaget af. Det var mere afgørende for os, at der ikke var sket nogen forringelse af købekraften. Derefter lød det ordret fra nationalbankdirektøren: "Det er klart, hvis vi skulle bruge alle vore penge til at holde ferie i Miami, så havde vi mistet 25-27 procent af vores købekraft."

Det er en udmærket politisk måde at forklare euroens fald på. I munden på Poul Nyrup Rasmussen eller Anders Fogh Rasmussen ville det efter skikken være helt godtageligt. Det er en lidt saftig og i hvert fald slagkraftig udlægning.

Måske en tidligere nationalbankdirektør ville have sagt det lidt anderledes og dermed måske lidt mer uvildigt. Man kunne tænke sig en embedsmand, der sagde, at euroens fald betyder, at vi ikke har mistet købekraft i forhold til de elleve euro-lande, men at vi har mistet købekraft i forhold til de allerfleste hundredvis af lande jorden over.

Man kunne måske også tænke sig en nationalbankdirektør, der ikke lader, som om Danmarks samhandel med USA alene handler om ferier i Miami. Jeg ved slet ikke, hvordan nationalbankdirektøren finder på at bringe lige Miami-ferier på bane, selvom jeg da godt ville prøve.

Vi køber også andet end ferier i USA. I 1999 købte danskerne faktisk for 1725 millioner dollars i USA. Og Miami-ferierne er helt sikkert en meget lille del. Flere og flere danske hjem har computere, mange er amerikanske eller har amerikansk indmad. Nu får vi efter vores binding til euroen en fjerdedel mindre for vore penge. På samme måde er det i forhold til hundredvis af lande.

Bodil Nyboe Andersen lod, som om EU er verden, da ordene om købekraften faldt. Det er hun ikke ene om. De store partiers politikere taler på samme måde. Men da Bodil Nyboe Andersen nu er så troværdig, så havde danskerne også grund til at regne med, at hun netop ikke talte som politisk vidne, men som embedsmand. Hun valgte politikerens rolle, og det er der efter regeringens og folketingsflertallets mening ikke det ringeste galt med, fordi de mener det samme. Men når Bodil Nyboe Andersen valgte den rolle, burde Danmarks Radio ikke have givet hende ordet alene, så burde hendes politiske synspunkter som altid i redelighedens navn have mødt modstående synspunkter hos politikere eller økonomer.

© Poul Erik Søe – 15. september 2000.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside