Lykkelige karensdage på Samhørighedens ø
Danskerne
på en øde ø

Hold nord og hold syd graver sig ned under jorden for at undgå at høre de seneste falske toner

Indenrigsminister Karen Jespersen er den første, der er blevet sendt hjem fra den øde ø, som politikerne har sat danskerne ud på langt væk fra alle euroens nederlag. Danskernes øde ø er nu den eneste, der ikke ved, hvor galt det går euroen dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag. Karen Jespersen var for streng at høre på, mente de andre. Kun Nyrup Rasmussen havde ikke hendes navn på sedlen. Efter at han selv har holdt valgmøde med Pia Kjærsgaard, er hvem som helst stueren i hans øren.

Danskerne på øen er delt op i hold nord, der har et nej som personlig ting, og hold syd, der har et ja med i tegnedrengen. I dag er begge hold danskere dog for en gangs skyld enige. De graver sig under jorden for at undgå at høre flere falske toner.


Ja-danskerne stikker - som Dansk Industris strudse under sidste afstemning - hovedet under jorden for ikke høre et ord fra den ny euro-banks præsident Duisenberg, der siger, at blandingen af euroen, som har nået ny bundrekord i dag, og oliepriserne ”nu for alvor truer prisstabiliteten i euro-landene”. Hvordan han kan tillade sig at sige det, når Marianne Jelved dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag siger, at euroen netop sikrer stabile priser? En af de to må sidde på en øde ø.

Nej-danskerne stikker hovedet under jorden, fordi de ikke kan tåle at høre statsminister Poul Nyrup Rasmussen gøre sig selv til helt, når han for at påvirke til et ja ved folkeafstemningen kræver indgrebene mod Østrig ophævet. Nyrup glemmer helt, at han selv indførte Østrig-indgrebene ved at bryde grundloven og uden at spørge folketingets udenrigspolitiske nævn.

Siden har Nyrup følt sig som på en øde ø uden vælgere og hører til de øboere, der selv ønsker at blive stemt hjem. Venstres Anders Fogh Rasmussen har sagt, hvad der skal siges om Nyrups helte-hang: ”At hædre statsministeren for hans bestræbelser på at komme ud af de håbløse sanktioner ville svare til at give en medalje til en pyroman for hans hjælp med at slukke den brand, han selv har anstiftet.”

Der er ø-råd 28. september.

© Poul Erik Søe – 11. september 2000.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside