Hvorfor står der ikke tusinder
på Christiansborg slotsplads?

Det danske folk er blevet snydt og bedraget, men ingen tager demokratiet alvorligt mere

Udenrigspolitisk nævn har holdt møde til morgen. Danmark går videre, som om intet er hændt. Ingen orker tage demokratiet alvorligt. For få årtier siden ville tusinder være gået krævegang til Christiansborg slotsplads. Men i dag er der tomt foran Christiansborg. Ingen vil lægge krop til demokratiet mer. Vi er blevet vænnet af med det.

Folkestyret er forrådt af dem, der skulle værne det. Når de demokratisk valgte politikere ikke tager demokratiet alvorligt, så spreder det sig som kogalskab. Demokratiet ligger som blodigt kød i frysedisken og ingen gider røre det.

Imod alle løfter - senest efter folkeafstemningen om euroen - er Danmark med netop de steder i EU, som politikerne selv har vedtaget at holde os uden for. Efter den seneste folkeafstemning blev det på ny tydeligt sagt, at de danske undtagelser, foreslået og vedtaget af EU-ja-partierne selv, skulle overholdes. Det var smilklædt løgn.

Ved et tilfælde er det kommet frem, at Danmark ikke bare er med i EUs militære samarbejde, men at Danmarks stemme har været udslaggivende, da lederskabet for det militære EU-samarbejde skulle udpeges. 

Det er en krænkelse af demokratiet på linje med den danske statsminister, der stod i spidsen for at sige nej til atombevæbning og fremmede tropper på dansk jord samtidig med, at han uden at spørge sine ministre eller andre partier tillod amerikanerne atomvåben på Grønland.

Efter det udenrigspolitiske nævns møde til morgen står det klart, at det er regeringens ansvar, at danskerne er blevet bedraget. Vi står uden for det militære samarbejde i EU, og alligevel er det Danmark, der har den afgørende stemme i det selvsamme samarbejde.

Hvordan det er muligt i et demokrati, at en forsvarsminister ustraffet kan tale om "en afbalanceret holdning" i den sag, er nemt at svare på. Ministeren kan gøre, hvad der passer ham, fordi Venstre og De konservative vil gøre det selvsamme, hvis de sad ved magten. EU-ja-partierne dækker hinanden.

Til morgen kunne man hører Venstres formand, Anders Fogh Rasmussen, sige, at den bagudrettede del af sagen nu var på plads, og at ansvaret var regeringens. Men snildt undgik Venstres formand at sige, at regeringen skal stilles til ansvar for sine handlinger. Han dækker sig ind, så fremtidige udenrigsministre og forsvarsministre i en regering under Venstres ledelse kan te sig på samme vis. Med sine ord - og dem han lader blive i munden - stiller Venstres formand sig bag regeringen samtidig med, at han prøver at høste lidt stemmer på at være tilsyneladende forsvarer af de danske EU-undtagelser.

Tidligere har vi hørt Socialistisk Folkepartis leder, Holger K Nielsen, kalde Danmark for en banan-republik, fordi demokratiet og de danske EU-undtagelser er krænket i denne sag. Ordene er stærke og gode nok, men er der handling bag? Er Holger K Nielsen ikke selv banansælger? 

Alle ved alt for godt, at Socialistisk Folkeparti i sin iver for at blive regerings-duelig til stadighed er vigende i sin fastholdelse af den EU-politik, undtagelserne er udtryk for. Der er mer end god grund til at frygte, at også sagen om Danmarks som udslaggivende medlem af det militære samarbejde, vi har sagt nej til være med i, af Socialistisk Folkeparti bare bliver brugt som Venstre gør det - til på skrømt at se mindre EU-venlig ud end regeringspartierne.

Det, vi burde høre fra Socialistisk Folkeparti, var endelige og alvorlige ord. Hvis denne overtrædelse ikke får følger, så vil Socialistisk Folkeparti ikke længere være parlamentarisk støtte for den regering, der krænker dansk demokrati. Så vil partiet i folketinget erklære mistillid til regeringen og prøve at samle flertal bag mistilliden. Det er, hvad det danske folk må vente fra partiet, hvis demokratiet stadig er til.

Men hvad rager folket et parti, der kalder sig folkeparti? Ikke en disse. Folket er ikke længere for noget parti det demokratiske styres grundlag. Folket opfattes en lejet fiskesø, hvor man af og til kan fiske nogen stemmer, men som resten af året må finde sig at være afløb for det christiansborgske spildevand.

Og hvorfor skulle folket i øvrigt rage nogen? Folket er sovet hen og vågner vanskeligt igen. Hvorfor står der ikke tusinder på Christiansborg slotsplads? Fordi det værst tænkelige er sket - folket er endt som trælle under et vilkårligt magtstyre, der har sig selv som mål.

© Poul Erik Søe – 21. april 2001

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside