Politiet er ved godt mod
Og ham der Amdi Petersen har et skizofrent præg -
men ellers ligner Tvind enhver anden sund dansk virksomhed

Hvis man skulle vælge et enkelt sindbillede på den danske stat, er der intet, der kommer nærmere end Tvind. Det tvindske skole-rige er alt, hvad der er nutidigt dansk - kassetænkende, internationaliseret, grænsenedbrydende.

Når derfor halvtreds politifolk er sat ind mod Tvind, så er det i overført tydning kun, hvad enhver kunne blive udsat for når som helst, men som kun overgår dem, det politiske flertal ikke synes om. Tvinds forbrydelse er ganske enkelt at gøre det, som alle danskere gør.

Tvind rimer på svind, og denne gang handler sagen mod Tvind om sigtelse for grov skattesvindel. I dele af pressen er Tvind allerede dømt. Dem, man ikke kan lide, skal ikke tro, de kan gå ustraffet rundt, om de så har gjort noget eller ej. Findes der noget mere afskyeligt, end når ens modstandere ligner en selv på en prik?

Politiet stormede Tvind-skolerne, som om fjenden stod i landet, og sært nok så det ud, som om der var fjernsynsfolk til stede, da politiet rykkede ud. Man kan kun håbe, at politiet ikke spiller sammen med landets egentlige dommere, som ikke længere sidder i retssalene, men på redaktionerne.

TV2-Nyhederne kunne dagen efter meddele, at "Politiet var ved godt mod". Det udtrykker dyb medleven i de menneskers sind, som har været ramt af noget så hårdt som at være udkommanderet mod de barske fjender, som skolefolket Tvind udgør. Forhåbentlig har der stået psykologer klar til at krise-behandle de politi-folk, der måtte stå så uendeligt meget igennem.

Tvind-folkene derimod er der ingen omsorg for. I TV2s morgenprogram kunne man høre, at Tvind-skolernes leder, Amdi Petersen, har et skizofrent præg. Han er ikke med i den Tvind-fond, som er sigtet, men det er ingen hindring for i TV2 at skildre ham som et alvorligt sygt menneske. TV2 har nemlig gjort den nye Tvind-sag til sin egen, og redaktionens største ærgrelse synes at være, at den ikke selv har uniformsklædte  til at rykke ud og fastholde dem, som stationens dokumentar-programmer finder skyldige.

Morgenavisen Jyllands-Posten, der ikke omgås Tvind venskabeligt, slår dog koldt vand i blodet. Tvind har allerede været undersøgt for det, som Tvind-fonden nu er sigtet for. Det er told- og skattevæsenet, som har undersøgt. De skyndte sig at trække fingrene til sig, for det viste sig, at Tvind gjorde det selvsamme som Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp. Jyllands-Posten skriver i dag:

"Told og Skat havde allerede i 1995 mistanke om, at pengene i Tvinds ''Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet'' blev brugt til noget andet end det, der står i fondens formål. Derfor kulegravede Told og Skat i Holstebro i 1995-1996 flere af Tvinds pengestrømme med det formål at afsløre ulovligheder - men uden held. Hvad angår den særlige Tvind-fond, stødte skattemyndighederne på den hindring, at et angreb mod Tvind samtidig ville ødelægge hjælpearbejdet for humanitære organisationer som Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp."

Det kan ikke siges tydeligere. Hvis Tvind havde været ene om at gøre, hvad de gør, så var der skredet ind fra told- og skattevæsen. Men da Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp lever på samme vilkår, så sker der intet. Dansk retstilstand er, at bare alle gør det samme, så er der ikke mulighed for at hænge dem ud, vi ikke kan lide, selvom det bare er ærgerligt, at vi ikke kan få ram på dem.

Tvind har jo været i vælten igen og igen. I stedet for at tage et nødvendigt opgør på demokratisk vis med deres synspunkter og skoleform, så bliver de forfulgt af politikere og nu også politifolk.  Politikere er allerede ude i hælene på politiet og kræve ændringer af ulands-støtten som følge af Tvind-sagen. Tvind er skyldig, ikke fordi sagen er undersøgt eller har været for en dommer, men fordi Tvind er Tvind. Glemt er det, at de gamle partiers politikere landet over mere end nogen andre har holdt Tvind i live år efter år ved for dyre penge at sende unge frem som elever, fordi kommunerne ikke anede, hvad de ellers skulle stille op.

Før der overhovedet har været en eneste retssag mod Tvind i den ny sag, er folkene bag allerede dømt i flere presse-former og lederen er hængt ud, fordi han hævdes at have et skizofrent præg og holder harem. Gør Tvind-folkene noget ulovligt, skal de dømmes. Men der er jo en meget særlig grund til at passe på i omgangen med Tvind. Skole-samfundet er jo allerede een gang tidligere blevet dømt uden brug af retsvæsenet, nemlig af folketinget, som burde være lovgivende magt og skarpt adskilt fra den dømmende magt. Men folketingets store flertal kunne ikke holde fingrene væk, da der var en mulighed for at gøre de politiske partier til domstol.

26 Tvind-skoler blev lukket af det danske folketings flertal, fordi de havde svindlet for omkring 30 millioner. Det blev vedtaget uden retssag. Politi-undersøgelser i et år viste, at der intet som helst kriminelt var i Tvinds handlinger. Rigsrevisorerne fandt ud af, at det var undervisningsministeriet, der havde regnet galt, ikke Tvind. Men Tvind-loven var vedtaget. Skolerne var lukket. Siden blev loven kendt ugyldig af højesteret. 

Folketinget havde begået overgreb mod et mindretal. Nogle få, blandt dem Venstres Birthe Rønn Hornbech, deltog ikke i jagten på Tvind. Hun stemte ikke for at lukke Tvind-skolerne. Hun sagde rent ud, at det var grundlovsbrud. Og højesteret gav hende medhold. Birthe Rønn Hornbech nægtede selvsagt ikke at medvirke til den ulovlige lov mod Tvind, fordi hun elsker skole-samfundet, men fordi hun rent ud er et ordentligt menneske. Det er betegnende, at tidligere undervisningsminister Bertel Haarder trods sin baggrund i de frie skoler stemte for den ulovlige lov mod Tvind. Vi kunne da ikke holde med Tvind, som han fik sagt til Ekstra-Bladet. Hos Haarder ligger friheden i gode hænder.

Tvind vandt i højesteret. Folketinget tabte. Folketinget havde sigtet og dømt Tvind for at bryde loven, men Tvind gik fri. Det var folketinget, der havde forbrudt sig mod loven, endda grundloven. Det giver ikke hverken skole-samfundet eller Tvind-fonden ret til at te sig anderledes i forhold til landets love end alle andre. Men som sagen ser ud, så gør Tvind jo med loven, hvad så mange danske virksomheder synes at gøre. Samme dag som politiet hævdede, at ulands-penge gik tilbage til Tvind, kom det frem, at en dansk ulands-bistand på 170 millioner næsten purt og rent var gået tilbage til danske virksomheder.

Modsat Tvind-samfundet, der er blevet frifundet til nu, har den ene virksomhed efter den anden under socialdemokratisk ledelse vist sig at være ulovligt drevet med alvorlig misbrug af midler. Tænk, hvad en morgen-politistorm mod alt, hvad der er under socialdemokratisk formandskab, kunne føre til. Men nej, vi er da et retssamfund. Retten afhænger af, hvor man politisk hører hjemme. Sig mig, om politiet besøger dig om morgenen, og jeg skal sige dig, hvilket politisk parti du er medlem af.

Politikerne har straks travlt med at føre politi-undersøgelsen ind på Christiansborg. Der skal laves om på reglerne i en fart. End ikke højesterets dom mod folketinget for grundlovsbrud får politikerne til at holde fingrene af fadet og tie, indtil retten har talt. 

Jeg afskyer Tvind. Derfor er det min pligt at værne Tvinds frihed og at fastholde, at de er uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Det er ikke bare min pligt. Det er enhver danskers pligt. Det er den arv, vi har med os. 

© Poul Erik Søe – 28. april 2001

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside