Troværdigheden røg
Kun den danske nationalbankdirektør skjuler, at e
uroen førte til prisstigning

Den hollandske fjernsynskanal RTL Z har haft en samtale med lederen af Den europæiske Centralbank, Wim Duisenberg. Han indrømmer i samtalen for første gang, at indførelsen af euroen har ført til højere priser.

Det er en nyhed, som burde få det til at grusse dybt i den danske nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen. Hun har netop i Danmarks Radios Pengemagasinet sagt det modsatte. Hun sad med sine tal og vidste bedre.

Folk i euro-landene blev udspurgt af Danmarks Radio og sagde samstemmende, at priserne var steget. Men nej, den danske nationalbandirektør, som fraveg sin uafhængige stilling og lod sig bruge til propaganda for euroen før folkeafstemningen om euroen i Danmark, sad med sine tal og vidste bedre end selv brugerne af euroen.

Nu bliver så Bodil Nyboe Andersen sat på plads af selve lederen af Den europæiske Centralbank, hvorfra euroen styres.

- Vi har ikke erkendt klart og tydeligt, at skiftet til euroen har ført til en lille stigning i priserne. Vi burde have været mere ærlige. kunne vi samtidig have forklaret, at hvis man ser produkterne under eet, har virkningen været vældig lille, sagde Duisenberg.

Det er velgørende, at Duisenberg indrømmer, at han og EU-politikerne har været uærlige. Der er netop store udsving i prisstigningerne som følge af euroen. En tysk undersøgelse viste tidligt, at et stort tal af dagligvarer var steget. Prisstigninger i det daglige rammer selvsagt de mange og især de svageste, som ikke hjælpes af, at udsøgte varer måske falder i pris.

Duisenberg prøver i det mindste at rette op på sin troværdighed op ved at indrømme, at priserne rent faktisk steg som følge af euroen, og at han og EU-tilhængerne uærligt tav om det. Den danske nationalbankdirektør, tidligere på året kåret som den troværdigste - står derimod utroværdig tilbage endnu engang.

© Poul Erik Søe 27. december 2002

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside