Tillid kræver opgør med fortid
Hvor meget kan socialdemokraterne dreje rundt uden at gøre rede for tidligere fejl?

Hvis socialdemokraterne havde siddet i regering i dag, ville de omgås de amerikanske planer om missilskjold med yderste varsomhed og langsomt forføre danskerne og grønlænderne til at gå til truget. Med andre ord ville de gøre som den siddende regering af Venstre og konservative.

Nu sidder de ikke i regering, men er forladt af vælgerne på grund af eget svigt. Så pludselig træder de fast på gulvet. Nu skal det se ud, som om de er de mest fredselskende.

Dagbladet Politiken fortæller, at "mens statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) kalder missilskjoldet 'et fredens projekt', advarer Socialdemokraterne om, at missilskjoldet slet ikke er det rigtige svar på truslen om terror og spredning af atomvåben".

»Vi er meget, meget skeptiske over for, om missilskjoldet på nogen måde skulle modsvare de trusler, vi står over for i verden i dag. Når det handler om terrorisme og masseødelæggelsesvåben ville det være meget mere nærliggende at styrke traktaten om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben«, siger socialdemokraternes udenrigspolitiske ordfører Jeppe Kofod til dagbladet Politiken.

Umiddelbart kunne juleglæden godt brede sig efter en sådan pludselig socialdemokratisk omvendelse. Men der er ikke grovfoder indeholdt i tankerne, kun levebrød. Socialdemokraterne vil rejse sig for enhver pris. Holdninger er ikke holdninger, men sindrigt udtænkte taktiske signaler, der skal bringe vælgerne tilbage.

Når et parti er i hamskifte, synes alt lovligt. Man vælger sig en ny formand, som ganske vist er ansvarlig også for alt det gamle, men straks ses det som adgangstegn til at forlade, hvad man har sagt til vælgerne forud for valget eller gjort i årene forud. Socialdemokraterne er ikke ene om den fremfærd.

Vælgerne behandles som historieløst kvæg, der ikke kan huske fra næse til mund. Alt, hvad partiet har ment og gjort før, er helt ligegyldigt. Nu er der kun eet mål - at kapre nye vælgere og lokke gamle tilbage.

Men skal et parti da ikke have lov at skifte standpunkt? Kan det ikke blive klogere undervejs? Jo, det må man da inderligt håbe. Men der er en politisk anstændighed at leve op til. Det skal ikke bare være troværdigt, at partiet uden for regering siger, hvad det også ville sige, hvis det var i regering. Partiet må også, når det skifter holdning, gøre rede for, hvorfor det før har ment noget andet.

Socialdemokraternes udenrigspolitiske ordfører Jeppe Kofod kunne have sagt, da han nu tog afstand fra missilskjoldet og brugen af Thule-basen til formålet, at ingen som netop socialdemokraterne er skyld i, at amerikanerne tromlede dansk folkestyre og selvråderet ned.

Jeppe Kofod kunne, selvom det ville være smerteligt, redeligt sige, at det var den hos et slægtled af socialdemokraterne forgudede statsminister H C Hansen, der ulovligt tillod amerikanerne basen og de amerikanske atomvåben i Grønland.

Jeppe Kofod kunne have fortalt, at H C Hansen sagde ja til amerikanerne, skønt H C Hansen selv og socialdemokraterne samtidig bildte danskerne og grønlænderne ind, at partiet var imod atomvåben inden for rigets grænser.

Jeppe Kofod kunne have iført sig bodsskjorten og gjort rede for, at H C Hansen aldeles ulovligt sagde ja til amerikanerne. Han gjorde det uden at spørge grønlænderne. Han forhandlede ikke med folketinget overhovedet, end ikke med partilederne i de fire gamle partier, som det dengang var skik.

H C Hansen sagde ja til amerikanerne uden at fortælle det til sit eget parti, ja, end ikke hans egen regering fik noget at vide.

Det er historien om socialdemokraterne. Hvert ord er sandt. Sådan gik det til. Kan socialdemokraterne nu blive troet ved bare at dreje rundt på isflagen? Jeg giver ikke meget for "historiske undskyldninger", hvor et nyt slægtled siger undskyld for noget, længst døde har gjort. Men der er forskel på at sige undskyld og så gøre klart, på hvilket grundlag socialdemokraterne mener at være troværdige i forhold til den nærmeste historie.

Der mangler sammenhæng mellem dagens flotte udmelding og socialdemokraternes faktiske holdning og stillingtagen i tiden efter anden verdenskrig. Hvorfor skulle man have tillid til et parti, der ikke før i disse sager har haft ringeste brug for vores tillid? Socialdemokraterne har - trods de holdninger, partiet fik stemmer på - handlet hen over hovedet på folket - både det danske og det grønlandske. Det er kun et opgør med den fortid, der måske kan skabe tillid.

© Poul Erik Søe 18. december 2002

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside