Unionen er stendød -
Nu skal det være
Europas forenede Stater

Der var engang, Danmarks statsminister hed Poul Schlüter. Han sagde, at Unionen var stendød. Imens arbejdede alle andre statsledere på at få skabt Unionen og gjorde den danske statsministers ord til skamme. Siden stemte han selv for Unionen.

Nu har vi Unionen. Men snart vil den være stendød - endnu engang. Nu er union ikke nok. EUs lande skal smækkes sammen i Europas forenede Stater. Det er tanken med at lave en ny grundlov. Det foreløbige udkast til en EU-grundlov er netop lagt frem.

EF og siden EU har hele tiden lavet nye traktater, nye lovmæssige grundlag. Endnu før den ene traktat er ført igennem, er man i gang med at smide den væk og lave en ny. Nice-traktaten er lige kommet igennem også i Irland. Men før den overhovedet træder i kraft, er den allerede forældet.

Der bliver aldrig gjort erfaring med det, der er aftalt. Det kan lyde sært, men meningen er ikke som i bred dansk lovgivning at lave noget holdbart. Meningen er netop at skifte hele tiden. Det er forandrings-dyrkelse. Intet ligger fast, og det er meningen. Så kan man hævde, at fejlene kun sker, fordi man er i en overgangstid. Paradiset ligger lige om hjørnet - i den næste traktat eller grundlov.

Inden statsminister-ordene om den stendøde union havde centrumdemokraternes leder og medlem af EU-parlamentet Erhard Jakobsen sagt forud for Det indre Marked, at der aldrig kom en EU-hær. Nu skal EU-hæren være del af den ny grundlov for EU.

EU har lavet sig et konvent, som skal gøre en grundlov, en forfatning. Ordet konvent er latin og  kommer fra den katolske kirke, der på så mange måder er forbillede for EUs indre liv. Det er ikke en påstand, men en kendsgerning. I Maastricht-traktaten blev som arbejdsform indføjet det, der kaldes subsidaritets-princippet, som ligeud stammer fra den katolske kirke, hvad den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung var først til at pege på.

Med en ny forfatning og Europas Forenede Stater ønsker EU at vende tilbage til middelalderen. Forbilledet er ikke kejser-magten, men pave-magten. Forståeligt nok, da katolikkerne er klart i flertal. Konvent er oprindelig navnet på en forsamling af et klosters munke eller nonner. Det bruges også i den danske kirke i stedet for det hjemlige ord præstemøde.

Ordet konvent er ikke ligegyldigt, men meget malende i fremstillingen af, hvad de store lande i EU vil. Det er ikke uvildige talerør for folkene, der holder møde. I konventet mødes præsteskabet, der gør storhedsvanviddet guddommeligt. Som den katolske kirkes magtmidte ligger i Rom, skal den magt, hvert land nu har for sig, samles i Brüssel.

De folk, der sidder og laver forfatningen, ved, at hverken tanken eller forslaget om den er folkelig. Grundlovs-drømmen er ikke groet nede fra. Den er et redskab i magthavernes hånd.

Længe har en række lande talt katolsk om, hvad de vil med Europa. De vil skabe Europas sjæl - eller finde den. Og de har lige ud henvendt sig til kirke-samfund i europæiske lande for at opfordre dem til at være med til at skabe "den europæiske sjæl".

EU-konventet taler samme religiøse sprog. Formanden for konventet, den tidligere franske præsident Valery Giscard d'Estaing, siger, at han lægger det foreløbige udkast til en forfatning frem for at fremkalde den europæiske følelse. Man kunne forstå, hvis en grundlov skulle udtrykke folkelige følelser. Men at følelserne først skal skabes og ved hjælp af en grundlov er ganske enkelt hjernevask. Lige som EU-flaget, rødbede-passene og EU-nummerpladerne har til hensigt at fremelske følelser og ikke har nogen som helst praktisk grund.

EU vil tage landet fra os. De vil lade os ophøre med at være et folk. Den samhørighed, der springer af historisk fællesskab, skal opløses. Og når det alt sammen er fjernet, så vil EU tilmed hælde nye følelser ind i os.

Sådan er EU blevet en ideologi - som socialisme, liberalisme, kommunisme og nazisme. Det er helt selvsagt, at de følelser, det findes hos hver enkelt ved at være tysk, dansk, fransk eller græsk, netop er udgangspunktet for mødet med andre og for åbenheden over for det anderledes. Vi har en målestok i forhold til det nye og anderledes. EU vil tage målestokken fra os. EU vil skifte vore følelser ud. Holdninger og standpunkter kan man drøfte og rette på. At ville rette følelser er hjernevask. EU siger det eneste umulige til hver af os: - Du føler forkert.

© Poul Erik Søe29. oktober 2002

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Andre artikler om det foreløbige udkast til traktat om indførelse af en forfatning for EU:
Døde-dans i fostertilstand

Overstat i fåmandsvældets favn falsk forklædt som folkestyre
EU er et korstog

Enmandsavisens forside