Døde-dans i
fostertilstand

Der er kommet endnu en EU-tryksag, et foreløbigt udkast til en "traktat om indførelse af en forfatning for Europa". Det hedder et "foreløbigt udkast". Og udkast er jo som regel foreløbige. Oftest er det meningen med at lave udkast.

Her er meningen den, at vi skal langsomt vænnes til, at vore lande ophører med at være til. Det er skam kun foreløbige tanker. Det er bare et udkast. Det er et skelet, siger politikerne.

Sædvanligvis er skelettet det, der bliver tilbage efter døden. Her indledes dødedansen i foster-tilstand. Meningen er at påvirke os til en yderligtgående drejning af vore samfund, at fjerne grundlaget for folkene.

Men vi skal bare tage det roligt. Det er kun foreløbigt. Det er er bare et udkast. Udkastet indledes med ordene: "I første del skal det først senere på grundlag af konventets drøftelser afgøres, om visse artikler skal medtages, og hvilket nøjagtigt indhold flere af dem skal have. Selv om visse artikler er medtaget i denne tekst, skal det ikke foregribe resultatet af konventets drøftelser."

Det lyder, som om der bare er valgt ord som billeder på det, der skal laves, men at billederne ikke skal tages alvorligt. Udkastet siger nemlig: "Formålet med denne tekst er at illustrere strukturen i en eventuel traktat."

Oversat til dansk vil det sige: "Her er en billedbog. Vi har valgt de billeder, vi selv kan lide. Men vi vil skam bare vise, hvordan man laver en bog."

Faktisk har de fleste set en billedbog før. Og ret mange har set en traktat. Ingen kan tro, at nogen enfoldigt viser os læsten til en fristil for at indlære, hvordan man skriver fristil. Hensigten er at påvirke gennem valg af ord - og samtidig hævde, at ordene ingen mening har. Vi skal slet ikke give os til at drøfte ordene. De er bare foreløbige, kun et udkast.

Der er ikke tale om et oplæg til drøftelse. De åbenbare modsætninger og klare strids-emner i EU og i alle folkene er ikke skildret. Der er ikke noget grundlag for samtale.

Hvis nogen indvender noget mod de valgte ord, vil svaret bare være - og er allerede - at det skam bare er et skelet, et foreløbigt udkast. Meningen er ikke, at vi på folkestyrets vis skal tale os frem til løsninger. Meningen er at tage magten fra os, at stille os magtesløse med et foreløbigt udkast, som ingen skal tage alvorligt.

Sådan får EU-præsteskabet fred til at køre videre med nedlæggelsen af landene. Nogle få tager afstand. Men de fleste gør som minister Bertel Haarder. Han hævder, at der kun er tale om et skelet, så han vil ikke sige noget, før der kommer kød på skelettet. EU-præsteskabet kan altså køre løs uden at møde modsigelse.

Det er samme håbløse magt-udskejelse som EU-nummerplader. Biler kører lige godt med eller uden stjerner på nummerskiven. Men nummerpladerne gennemtrumfes, fordi vi skal tvinges til at skilte for EU, om vi er for eller imod.

EU vil med sit "foreløbige udkast" uden at rødme hævde, at man allerede fra oktober i år satte samtalen om forfatningen i gang ved "åbent og redeligt" at lægge udkastet frem. I virkeligheden giver det foreløbige udkast intet grundlag for en demokratisk samtale. Udkastet giver ingen svar og ingen grunde for modstående meninger. Hvad der virkelig skal ske, er vi tvungne til kun at gætte på. Vi er overladt til den vilkårlighed, der altid er magtens sprog.

Det er indlysende, at den valgte vej er udemokratisk. Ved at skule modsætninger hindres samtalen. Det er det farlige ved det "foreløbige udkast". Og udkastet er farligt. Det er grunden til, at udkastet først lægges frem efter den irske folkeafstemning om EU-traktaten fra Nice. Hvis skelettet var ufarligt, var det lukket ud af skabet for længe siden.

© Poul Erik Søe30. oktober 2002

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Andre artikler om det foreløbige udkast til traktat om indførelse af en forfatning for EU:
Unionen er stendød - Nu skal det være Europas forenede Stater
Overstat i fåmandsvældets favn falsk forklædt som folkestyre
EU er et korstog

Enmandsavisens forside