Barnets åg
Skudsmålsbogen "Barnets bog" fratager børn og unge retten til at viske tavlen ren

Kommunernes Landsforening, en overflødig og magt-dyrkende forening af landets kommuner uden om vælgerne, er grebet af tidens kontrol-syge. Foreningen foreslår en "Barnets bog", hvor myndighederne får mulighed for at brændemærke børn fra børnehaven til ungdomsuddannelsen.

Sådan gjorde vi ved de svage, tyendet, tjenestefolkene i før-demokratisk tid og langt ind i vor egen tid. Den lovpåbudte skudsmålsbog gav herrerne og fruerne mulighed at dømme stuepiger, karle og malkepiger. Og når tjenestefolkene skulle have en ny stilling, så måtte de vise skudsmålsbogen frem. En vilkårlig dom fra en magtsyg kælling eller en højrumpet storbonde kunne følge dem livet igennem.

Nu er det så børnenes tur i et samfund, hvis ledelse har den amerikanske drøm som forbillede - drømmen om at nå til tops ved at trampe på andre. Under store slagord om frihed er liberalismen i Venstre ved at lide samme skæbne som socialismen - at blive sit eget vrangbillede.

Statsministeren er vokset op i et bondesamfund, hvor "kontrolassistenten" var dagligdag, og nu vil Venstre så i frihedens navn sikre, at staten sætter en kontrolassistent på os alle fra vugge til grav. Det har længe bredt sig i uddannelsens verden og er stærkt på vej i kontrollen med landets virksomheder. Og nu skal kontrol-galskaben også gælde for børn og unge til 18års alderen, der skal have deres liv og udvikling bogført.

Ifølge TV2 Nyhederne i aften er bogføringen af børn og unge allerede indledt på Holbæk-egnen, hvor de først gik helt over gevind og gav børnene karakterer hele vejen igennem fra børnehaverne - og nu fører de så bog, sådan som kommune-sammenrendet vil have det gennemført over hele landet.

Det skulle ikke undre, om denne rablende tanke netop på Holbæk-egnen har sin rod i egnens tilknytning til Det radikale Venstre, for Holbæk er fra gammel tid en af de radikales højborge. I mellemtiden har Det radikale Venstre i Marianne Jelveds stillelegs-udgave udviklet sig til folketingets vildeste smiley-parti, der vil sætte stats-stempler på alt mellem himmel og jord. Den tidligere radikale undervisningsminister Margrethe Vestager var den første minister, som låste fri udvikling fast ved at snige evaluerings-dyrkelsen ind over alt i kontrol-liderlighed. De to partier, der i Danmark bærer Venstre-navn og ser sig selv som frihedens vogtere, er endt som deres eget vrangbillede.

Den politiske kontrol-lyst er siden skamløst vokset under undervisningsminister Ulla Tørnæs. Og det er dagens mindste overraskelse, at Venstres underisningsminister som en af de første fik sagt til pressen, at "Barnets bog" er "en spændende idé". Ulla Tørnæs er fra første færd rede til at bruge "Barnets bog" som barnets åg. Hendes religion er statsstyring, og efterhånden overgår hun socialdemokraterne i den kunst.

Enhver, der stiller et eller andet fjollet forslag om mere kontrol, allerhelst stats-kontrol, vil straks få undervisningsministerens velsignelse med. Og indtil nu har hun fået opbakning af statsministeren, der jo selv er afsløret som den mest kontrollerende statsminister, landet har haft.

"Barnets bog" med skudsmål om, hvad barnet kan og ikke kan, vil fratage barnet friheden til at få tavlen visket ren. Det er ethvert menneskes mulighed for at overleve, at der livet igennem vises det en mulighed for at begynde forfra. Igen og igen ser vi, at et skole-skift medfører fuldstændige ændringer hos barnet. Skiftet fra børnehave til skole er en anden mulighed for at opleve, at hver dag er ny - at vi har retten til at udvikle og ændre os. Nu tages friheden fra de kommende slægtled. Der skal laves kreativ bogføring over os alle, så vi kan leve op til Fogh Rasmussens mesterskab. Og bogføringen skal ske uden om forældrene, der umyndiggøres af Kommunernes Landsforening.

Hvem er så formand for den landsforening af kommuner, som de politiske partier har dannet som et magt-redskab uden om vælgerne? Det er selvsagt en Venstre-mand, Ejgil W. Rasmussen. Han er Venstre-borgmester i Gedved Kommune.

Er det nu en mand, der går en sikker, usvigelig vej gennem livet? Er det en mand, der kunne være blevet reddet, hvis der havde været en "Barnets bog" i hans drengetid? Han er i hvert fald en mand, der kender til, at det kan være godt at få lov til at begynde forfra og at få tavlen visket ren.

Den 8. januar i år mente han, at kommuner med 10.000 indbyggere er store nok i fremtiden. Hans egen kommune har nemlig 70 indbyggere mere end 10.000! Men bare en uge efter, den 15. januar mente han, at kommuner skal være på 30.000 indbyggere. Det havde han fået af vide af Venstres landspolitikere og flertallet i Kommunernes Landsforening.

Så kommunernes magt-sammenrend har en formand, der har god brug for at høre, at hver dag er ny, og at et menneske har retten til at begynde forfra. Det er livet selv, der taler i den tankegang. Det er tilmed et kristent synspunkt. Syndernes forladelse - eller på bedre dansk: skyldens tilgivelse - er jo ganske enkelt tanken om, at man ikke skal leve som skyldig livet igennem. En del lovgivning bygger på samme tankegang. De fleste lovovertrædelser kan ikke straffes efter en kort årrække, ofte fem år. Samfundet er i sig selv tilgivende, formentlig efter kristen opskrift, men med sikkerhed på det helt menneskelige grundlag, at enhver laver fejl, men at man selv kan rette på dem, og at man i hvert fald ikke skal sortstemples af den grund.

Men med Venstre ved statsroret skal vi hurtigt få lært noget andet. Det er utilgiveligt - at være barn.

© Poul Erik Søe 25.2.2004

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside