Højskolens bedste søn

Ifølge Dagbladet Politikens hjemmeside er Venstre-minister Bertel Haarder i gang med at "prøve at få FN til at stå for en mere retfærdig fordeling" af flygtninge. Men - skriver Politiken - Haarder er "allerede ved at »justere« de danske udvælgelseskriterier".

Hvad er så en mere retfærdig fordeling af flygtninge? Handler det om retfærdighed over for flygtningene? Bertel Haarder siger: "Det kan ikke passe, at Canada tager de stærke og Danmark de svage. Hvis ikke vi får en mere ligelig fordeling, vil vi ikke kun kigge på trang, men også på, om de kan klare sig her".

Al menneskelig tankegang har forladt ministeren. Her er ingen omsorg for mennesker i ulykke, ingen hjælpende hånd til de svage, de torturerede, de syge og de skadede. Her er kun snu beregning. De flygtninge, der er velkomne, er dem, vi kan få noget ud af.

Ifølge dagbladet Politiken vil Bertel Haarder ved udvælgelsen af flygtninge "lægge vægt på, om flygtningene har en uddannelse og taler fremmedsprog".

Ved det nuværende Venstre-konservative landsstyres tiltrædelse måtte det undre enhver, der kender Bertel Haarders baggrund i højskolen, at netop han ville lade sig bruge til at gennemføre en flygtninge-politik, der er skabt af Dansk Folkeparti.

Nu røber han en råhed, der ikke bare stempler ham selv, men hele landsstyret. Umenneskeligheden viser sig nu ikke bare i den daglige forvaltning af flygtninge-sagerne, når de kommer op til overfladen. Nu er selve målet klart.

Og da har i rigdom vi drevet det for vidt,
når de holdes ude, der har det for skidt.

© Poul Erik Søe 3.2.2004

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside