Hvor euroen er dagligdag
går livet og væksten i stå

Også i Danmark er tilslutningen til euroen faldende. Det er endnu værre i de lande, der har euroen. De har selv prøvet det, og de ved, hvor fejlslagen den stort søsatte møntunion er.

På sin vis er det nærmest latterligt, at danskere kan være ja-sigere til euroen og bilde sig ind, at de ved bedre, end de folk, der selv har oplevet den euro, der ikke duer, om den så går op eller ned i kurs.

Den store vækst, der drømmerisk blev lovet folkene, er udeblevet, Væksten er væk i så alvorlig grad, at selv det sliksøde og eftersnakkende OECD kan se det - OECD er oprindelig en forening for økonomisk samordning mellem lande i Europa og USA samt Canada og Japan.

Nu fortæller Berlingske Tidende ved Las Olsen med OECD-kilde, at "Den fælles europæiske valuta mangler stadig at bevise, at den kan skabe vækst og beskæftigelse for sine medlemmer. Også selv om et opsving faktisk er undervejs."

Vi ved, at først Frankrig og Tyskland, siden også Italien, tre store lande i EU og i euro-møntunionen, har lidt voldsomt under euroens indførelse. Det endte som et vrangbillede, hvor de store lande, som med strenghed selv opsatte reglerne for euroen, ikke kunne overholde unions-aftalen.

Da så de store lande skulle straffes for ikke at have holdt reglerne, så trådte den grundlæggende EU-regel i kraft - at store lande altid har ret. EUs finansministre fritog de store for straf, skønt de små lande og de nye lande aldrig blev indrømmet den mindste afvigen trods langt større fattigdom. Det var en ulovlig handling, og det tog EF-domstolen sig sammen til at sige, uden at domstolen dog satte straf i værk.

Nu kan man i Berlingske Tidende læse sort på hvidt fra OECD, at det går langt bedre i de lande, der har holdt sig uden for euroen end for de mange europæiske folk, der uden at være spurgt blev tvunget ind i møntunionen.

Berlingske Tidende skriver: "Og det er ikke bare USA, der har klaret skærende godt. Også de EU-lande, der står uden for euroen - Danmark, Sverige og Storbritannien - er det gået bedre." Der skulle nok have stået "skærene" i stedet for "skærende", men udsagnet er ligetil. Hvor euroen er dagligmønt, går livet i stå.

© Poul Erik Søe 31.7.2004

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside