Glæde og gode venner
Oprejsning til den danske skole

Åh, de har haft så travlt, Ulla Tørnæs, ministeren for glæde-ødelæggelsen i den danske skole, det latterlige Danmarks Pædagogiske Universitet, og så OECD, den japansk-kanadisk-amerikansk-europæiske sammenslutning af økonomer, der tror, det hele drejer sig om indskrabning af gysser og ensgørelse af den hele jord.

Nu er de blevet slået til jorden med deres eget redskab, måleriet. Tørnæs tror - som det er blevet Venstres og Det radikale Venstres religion - at alt kan måles, registreres, lægges på nettet og forsynes med tegninger af tåbelige grinebidere med trællenavnet smileys.

Berlingske Tidende kan fortælle, at Gallup har været ude at måle og kommer i land med tal, der får den ægte, sunde kropsnære grinebider i os alle til at lyse.

Forældre i den danske skole mener, det er vigtigst, at deres børn får gode venner. Ifølge Berlingske Tidende svarer 86 procent af forældrene, at det er meget vigtigt, at deres børn klarer sig godt socialt i skolen. Mens kun 56 procent mener, det er godt, hvis børnene klarer sig fagligt.

Det er jo en jubel-dag for Danmark. Endelig siger det danske folk rent ud, at det foretrækker fællesskabet som modtræk mod den såkaldt højtuddannede elite, der ikke længere stiller sig ydmygt til rådighed for samfundet, men mener, de selv skal have magten. Det radikale Venstre under Marianne Jelveds ledelse har ligefrem set det som et mål for partiet af samle den slags selvovervurderende fjender af det folkelige fællesskab som partimedlemmer.

Tallene fra Gallup og Berlingske Tidende er et oprør. Vi finder os ikke i, at en lukket kreds af uddannelses-dyrkende, selvudpegede guder gør sig til magthavere over de værdier, som de snakker så meget om, men som viser sig kun at findes i det folkelige fællesskab, som de selv ønsker at sætte sig udenfor.

Der er selvsagt nogen, der ikke kan lytte. De ved slet ikke, hvad folkets stemme er. En af dem er Professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Ifølge dagbladet Politiken så han "gerne en højere prioritering af fagligheden blandt forældrene".

Man skal lige huske, hvem den Egelund er. Han glimrede med sin umulighed, da OECD i oktober 2003 kom med en undersøgelse, der viste, at danske børn pjækkede dobbelt så meget som børn i andre lande. Undersøgelsen var som vanligt for OECD rent kludderværk. Man havde talt fravær i danske skoler over to uger, men i andre lande kun i een uge.

Og hvad sagde så Egelund? I Jyllands-Posten kunne man læse: "Jeg har aldrig hørt om, at der skulle være problemer med fravær i folkeskolen, men eleverne har svaret rigtigt og ærligt i undersøgelsen,« siger han og understreger, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved OECD-undersøgelsens kvalitet."

Egelund stoler ikke på sin egen tanke, men løber straks med på måleriet. Han roser endda OECD-undersøgelsens kvalitet. Det skulle vise sig, at den var aldeles uden kvalitet, men et makværk. Men Danmarks Pædagogiske Universitet stoler på eliten, måleriet og smileys. End ikke egne iagttagelser af danske børn lægges der vægt på, når uddannelses-eliten udstiller sine komiske tal. Man bøjer sig for elitens helligdom, der svæver i internationaliseringens og globaliseringens blå luft.

Politiken skriver, at en anden OECD-undersøgelse viser, "at danske skolebørn nærmest har verdensrekord i at være glade for deres skolegang". Man skulle tro, at når en undersøgelse er stemplet OECD, så ville jublen være uden ende i den selvudnævnte elite. Men det er netop glæden, der skal tages fra børnene. Det vil minister Tørnæs, OECD og Danmarks Pædagogiske Universitet sørge for.

Når de ikke har andet end målings-tal i hovedet, skulle man tro, de kunne forstå det, når 86 procent af danske forældre synes, at børnenes sociale forhold i skolen, evner til at være venner, er det vigtigste. Og at børnene mener det samme. Men nej, selvom stort set hele det voksne folk og børnene med mener noget, så er det tørnæsserne, egelunderne og oecd'erne, der vil trumfe deres fortænkte ensgørelse igennem. Lad dem ikke tage glæden fra os.

© Poul Erik Søe 19.7.2004

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside