Flertal bag løgnen
Minister gemmer sig bag det ensidige folketings-flertal

 

Venstre-kvinden Marianne Fischer Boel, der er landets fødevareminister, har det helt usædvanligt svært med sandheden. Hun sidder som minister for at varetage samfundets fælles sager på fødevare-området, men hun er i udpræget grad fødevare-frembringernes og penge-folkenes talskvinde.

 

Hun holdes oppe, trods stadige sandheds-svigt, af det ensidige folketings-flertal, som også bragte regeringen til magten. Skønt to af de tre partier bag regeringen kalder sig folkepartier, så er det folket, der svigtes og duttes usandheder på.

 

Sidst er det afsløret, hvordan hun er ansvarlig for et ministerium, der helt åbenlyst bruger alle kneb for at undgå oplysninger til danskerne om forhold, de har lovgrundet krav på at blive kendt med.

 

Det handler om listen over, hvem der får landbrugsstøtte fra EU. Det tog en journalist halvandet år at bringe listen frem i lyset. Marianne Fischer Boels ministerium prøvede at undgå afsløringen af listen ved at hævde, at man ikke havde oplysningerne, dernæst at journalisten ikke havde berettiget interesse i at kende listen. Det hele var løgn. Listen over støtte-modtagerne fra EU lå samlet og var, når personnumre var fjernet, lige til at udlevere.

 

Der kan ikke et øjeblik være tvivl om, at ministeriet på ministerens ansvar havde til hensigt at hindre oplysningerne i at komme frem. EUs skandaløse landbrugs-støtte må ikke være kendt af borgerne, og da slet ikke i valgåret for et EU-parlamentsvalg.

 

Da aktindsigten ikke blev givet af ministeriet, klagede journalisten til ombudsmanden. Ministeren har givet forkerte oplysninger både til folketinget og til folketingets ombudsmand.

 

Men værre er det, at Marianne Fischer Boels ministerium prøvede at slå en handel af med journalisten. Hvis han fik listen, skulle han opgive sagen hos ombudsmanden. Aktindsigt er på ingen vis, noget man handler sig til, men en lovfæstet ret.

 

Marianne Fischer Boel har nu beklaget, at hendes ministerium "gennem halvandet år har opfundet argumenter for at undgå en aktindsigt i listen over danske modtagere af EU's landsbrugsstøtte". Det skriver dagbladet Politiken.

 

Men beklagelse og undskyldning er ikke svaret på så grove krænkelser af loven og løgnagtig fremfærd over for folketing og ombudsmand. Ministeren har som i tidligere sager vist sig ikke at være samfundets, men de snævre erhvervs-interessers tjener. Fremgangsmåden er nøjagtig så snu og beregnende som den, der i sin tid kostede Anders Fogh Rasmussen en ministerpost, da han gjorde brug af det, som så smukt hedder "kreativ bogføring".

 

Marianne Fischer Boel bør gå af. Og kan flertallet bag regeringen ikke hjælpe hende til at forstå det, bør Fogh Rasmussen som erfaren tilbagetræder tilskynde hende omgående.

© Poul Erik Søe 9.6.2004

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside