Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig?

Helsingørs biskop gad ikke engang skrive til Tårbæk-præsten Grosbøll, hvorfor han blev hevet ned af prædikestolen

Så er Tårbæk-præsten Thorkild Grosbøll indstillet til fyring. Helsingørs biskop har sendt ham et brev, men uden grunden til fyringen. Hun skrev blot, at den kunne han læse i den vedlagte pressemeddelelse.

Det er jo den store, kristelige omsorg og medfølelse, der her er ude. Det er vigtigere at finde ordene til den trykte og elbårne presse end til den mand, sagen handler om. For biskoppens, kirkeministerens, statsministerens og folkekirkens skind skal reddes. Skidt med manden, der er på spanden. Nej, nu er det pressen, det handler om.

I pressemeddelelsen skriver Helsingørs biskop blandt andet: "Med baggrund i en række offentlige udsagn fra sognepræsten i den senere tid og en prædiken i Tårbæk Kirke har jeg imidlertid måttet konstatere, at pastor Grosbøll har overskredet de grænser, som han selv har været med til at definere i sin erklæring, idet han igen har udtalt sig stærkt provokerende, sårende og forvirrende. Han har i ovennævnte prædiken i et konkluderende udsnit af en større sammenhæng blandt andet udtalt, at ”Så hvis guds vilje skal ske, hvis retfærdigheden skal ske fyldest, er det os, der råder for den. Gud har abdiceret til fordel for sin søn og dermed til fordel for os. Der er altså ikke længere nogen himmelsk garanti eller indgribende magt, der er kun det gudsrige, der lykkes ved os og mellem os. Så lykkes det ikke, er der intet.”"

Abdicere har tydningen frasige. På den vis, Grosbøll bruger ordene, er de helt i pagt med den vidt udbredte opfattelse, som de allerfleste i præstestanden og menigheden deler eller har delt, nemlig at Gud er uden for tid og rum.

Den, der skrev det evangelium, der tillægges Johannes, mener som Grosbøll og bekræfter, at ingen har set Gud. Der står i kapitel 1, vers 18: "Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk."

I første Johannes-brev, kapitel 2, vers 23 står der: "Enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, der bekender Sønnen, har også Faderen."

Lukas-evangeliet, kapitel 10, vers 22 gengiver ord af Jesus: "Alt har min fader overgivet mig, og ingen ved, hvem Sønnen er, undtagen Faderen, og ingen ved, hvem Faderen er, undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for."

Helsingør-bispen, der jo luthersk set slet og ret er en dame på kontoret, mener, at der skal føres tjenestemandssag. Ideen er - forstår man på kirkeminister Tove Fewrgo - at sætte statsministeren til at fyre Tårbæk-præsten, hvad der jo nok kan give et par stemmer, men som bringer krise til det Venstre, der for få år siden pludselig - for at kappes om kristdemokraternes stemmer - indskrev i sit partiprogram, at Venstre er kristeligt.

Det mindste, man må sikre, er, at der blive en læresag om Grosbølls ord i bogen "En sten i skoen" og i hans prædikener. Læresager er ganske vist ikke den bedste indretning, for den føres for en almindelig dommer plus to dømmende teologer. Men hvis regeringen vælger en tjenestemandssag, så er det en ren politisk afgørelse, og den slags afgørelser har det mere og mere under Fogh Rasmussen med at følge meningsmålingernes sidste tal, aldeles uden hensyn til ånd og mindretalsrettigheder.

Grosbøll tror ikke på en skabende og opretholdende Gud - og han siger det samme som over alt i Bibelen, at ingen har set Gud. Han hænges nu op på ordet "abdicere" - det betyder at frasige eller forlade. Der er større folk end Grosbøll, der har følt sig forladt af Gud. I Mattæus-evangeliet kapitel 27, vers 47 siger Jesus det samme: "Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«"

© Poul Erik Søe 10.6.2004

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside