Dansk ja til gruen
Oberstløjtnant mener, at fejlen ved tortur, mishandling og kønslig misbrug er, at den ikke kunne holdes skjult

Oberstløjtnant Poul Dahl, Prinsens Livregiment, var i Danmarks Radios Nyhedsmagasinet for få minutter siden. Jeg går ud fra, at han allerede er afskediget. Han mente om tortur, mishandling og kønslig misbrug af fangerne i Irak, at den er "yderst beklagelig, men desværre nødvendig".

Han mente også, at fejlen ved det hele var, at torturen og mishandlingen var kommet offentligt frem. Ledelses-fejlen bestod i, at mishandlingerne ikke havde kunnet skjules.

Synspunktet er aldeles umuligt at godtage. Man kan ikke i et dansk regiment, forpligtet over for dansk demokrati, have en ansvarlig officer, der har den slags holdninger, og som uundgåeligt i sin påvirkning af danske soldater styres af en indforstået grusomhed, blot den er skjult.

Lige så slemt var det, at lignende synspunkter - omend mere indpakket i politiske ord - om hårdhændet fremfærd, danske soldaters slåen på og sparken til irakiske civile mænd, kvinder og børn, tidligere på aftenen blev godtaget af den nye Venstre-forsvarsminister Søren Gade.

Forud havde en dansk soldat skildret, hvordan slag og spark til civile først bød ham imod. Siden blev det "hverdagsagtigt". Det var på den baggrund, minister Søren Gade udtalte sig.

Venstre, åbenbart med stærk afsmitning til Prinsens Livregiment, har smidt menneskerettigheder og Geneve-konvention på lossepladsen. Svinehundene sidder midt i det demokratiske system, grotesk følgagtige over for den modbydelige amerikanske umenneskelighed. De må ud.

© Poul Erik Søe 16.5.2004

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside