Mens Fogh leder efter ordene

Engelske soldater i Irak må være gjort af et særegent moralsk stof.

Førsteminister Tony Blair siger åbent, at han ikke åbent vil kritisere USAs fremfærd i Irak, hvor ellers åbenlys umoral er grundstenen.

Blair vil ikke undsige USA, fordi det vil sænke moralen hos de britiske soldater, hvad man ikke skulle tro muligt efter meldingerne også om britisk tortur og mishandling af fanger - et brud på mellemfolkelig ret, lige som selve besættelsen af Irak er det.

Læren af førsteministerens ord må være, at britiske soldater får lavere moral, hvis de hører, at amerikanske soldater burde højne moralen.

Måske har vi her grunden til, at vor egen statsminister Anders Fogh Rasmussen siger så lidt, nærmest er forsvundet og i hvert fald slet ikke ved, hvad han skal sige til præsident Bush til en frokost om en uge.

Der er næppe nogen anden dansker, der ikke for længe siden har tænkt de ord, der burde siges.

© Poul Erik Søe 21.5.2004

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside