Tilskudskløe
Vi gør os til fæstehusmænd med fremstrakte tiggerhænder knælende foran EU-herremændene

I kampen om vælgerne forud for valget til EU-parlamentet i juni søger de danske jasiger-partier at gøre sig selv mere spiselige. Derfor kommer de med valgoplæg med skrømtet EU-indvending som lokkende hovedretter på spisekortet.

Grovest er partiet Venstre, der i hele sin færden og så langt fra liberalismen som muligt altid har haft tigger-hånden fremme, når der var tilskudspenge at hente i EU. Venstre-kommuner og partiet selv har uden blusel udnyttet enhver mulighed for at sanke EU-tilskud. Nu skal det lyde, som om Venstre-folk moralsk er imod den slags. Det er hykleri.

Der er tusindvis af fald. Der er i EU ingen styr på midlerne, og de mest ligegyldige og tåbelige forslag om støtte går glat igennem. Nogle af de værste fald findes i partiet Venstre. Borgmesteren i Møldrup, selvsagt Venstre-valgt, lod sin kommune søge EU om tilskud til to robåde, der skulle fremme turismen. EU mente selvsagt, det var et godt forslag. Unionen gav også tilskud til en skulptur og en friluftsscene, skønt man ingen optrædende havde. Og ændringen af en vandpyt til en bydam for turismens skyld hørte også til det, man faldt på knæ og bad om i Bryssel. I alt hentede Møldrup kommune over en halv million i unionen til den slags tåbeligheder. Bagefter sagde Venstre-borgmesteren, at der slet ikke var brug for de penge, Møldrup fik fra EU.

Det er i virkeligheden i EU, Danmark og Venstre. Men når Venstre skriver valgoplæg til valget her i juni, så lader partiet, som om partiet er påholdende og moralsk. I oplægget står ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten: "Bornholmske egnsretter har fået EU-støtte - det samme har finsk og russisk produktion af rensdyr og et middelaldercenter i Nykøbing Falster. Sikkert fine formål, men ikke for EU-penge."

Hykleriet understreges af, at Venstre netop vælger de bornholmske egnsretter som noget, der ikke bør gives tilskud til. Og nu viser det sig så ifølge Jyllands-Postens EU-medarbejder Pierre Collignon, at en af Venstres opstillede kandidater, Mogens Vad, til EU-valget i juni har søgt og fået bevilget 100.000 kroner til en kogebog med titlen "Valgflæsk" om nationalretterne i de ti nye EU-medlemslande.

Han ville skrive bogen sammen med den tidligere socialdemokrat, medlem af EU-parlamentet Freddy Blak, der ikke genopstiller i juni. I Venstres valg-oplæg går partiet imod EU-tilskud til bornholmske egnsretter, men falskheden i ordene fremgår af virkeligheden - en bog om nationalretter i østlandene. Og så tilmed med titlen "Valgflæsk" ud fra den tankegang, at bogen skulle udkomme før valget og hjælpe på Mogens Vads vælgertække.

Tilskudskløen sætter sig som rød eksem på liberale Venstre-hænder. I liberalismens hellige navn er Venstre så tilskuds-liderlig som nogen. Og hvad er det for en forrykt tanke, at en Venstre-politiker i Danmark skal skrive om nationalretter i Polen, Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet, Ungarn og endnu en stribe lande. Skulle der skrives, så skulle det selvsagt gøres af sagkyndige fra de lande. Men det er jo på alle måder skinger galskab, at det skulle være en EU-opgave at udgive kogebøger.

Dertil kommer, at det var ulovligt for Mogens Vad at modtage EU-tilskud til kogebogs-udgivelsen. Nævnet vedrørende EU-oplysning har som fast grundregel, at valgkampagner og oplysning om EU skal holdes adskilt, og da sagen kom frem, tog nævnet forbehold - men heller ikke før. Og så mener man, at den potte er ude. Men det åh så moralske Venstre burde da tage sig selv alvorligt. Hvordan i alverden kan Venstre opstille et menneske, der for at fremme sin valgkamp vil udgive en kogebog med EU-støtte? Hvis Vad ikke selv har moral til at trække sig, skal han så ikke hjælpes på vej, om da Venstres valgoplæg er alvorligt ment?

Og skal der ikke samtidig fra dansk side foreslås en oprydning og helt nye regler? En socialdemokratisk EU-kandidat vil også udgive bog med EU-støtte, om kvinder i EU. Den skal ganske vist komme efter EU-valget i juni, men altså med EU-støtte. Skal der ikke laves vandtætte skodder mellem EU-kandidaterne og den såkaldte EU-oplysning, der oftest er ren propaganda eller pjank for tilskuddets skyld.

Holdningen til EU-støtte synes at være den, at det gælder om at rage til sig, så de andre lande ikke får mere end os. På den vis kan galskaben aldrig standses. Der må være folk med rygrad, som kan trække den fremstrakte tiggerhånd tilbage, når pengene sidder så løst i EU.

For nylig oplevede vi, at Højskolebladet, der ellers har fået sig en ny og langt mere igangsættende redaktion, pludselig udkom med et EU-nummer, nu min salighed med EU-tilskud. Der var intet i det nummer, som havde saglig værdi. Det var pjatværk sat i ramme for tilskuddets skyld. Højskolebladet kunne have lavet det samme for egne penge, men ville ikke drømme om det, for EU-nummeret var langt fra den kvalitet, der ellers præger bladet. Tilskud sløver og gør dum. Også nogle EU-modstandere læner sig op ad den brysselske pengestrøm. På den måde gør folk sig til fæstehusmænd under EU-herremændene. Følgen er trællesind.

© Poul Erik Søe 7.3.2004

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside